F7 – zápis (Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině)

zpět

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

 

Potápění 

Výslednice sil F směřuje dolů, těleso tak klesá ke dnu.

 

   

 

Plování

 Výslednice sil F směřuje nahoru a těleso stoupá k hladině. Částečně se vynoří a ustálí se v poloze, že tíhová síla je v rovnováze se vztlakovou silou.

 

 

 

Vznášení

Výslednice sil F = 0, těleso se volně vznáší.

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000007 – fyzika], [RCE_000026 – ϱ > ϱk], [RCE_000027 – ϱ < ϱk], [RCE_000028 – Fg > Fvz], [RCE_000029 – Fg < Fvz], [RCE_000030 – Fg = Fvz], [RCE_000031 – ϱ = ϱk]