F7 – zápis (Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka)

zpět

Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

 

Otáčivé účinky síly závisí na:

  • velikosti síly
  • vzdálenosti síly od osy otáčení (rameno síly)

 

Páka – je tyč, která je otáčivá kolem osy.

 

Houpačka je příkladem zařízení kterému říkáme páka.

 

       

 

  • a1, a2 jsou ramena síly
  • bod O je působiště síly
  • F1, F2 síly působící na houpačku

 

Moment síly – popisuje otáčivé účinky síly.

značka M, jednotka newtonmetr [N.m]

 

 

Aby byla páka v rovnovážné poloze, musí platit:

 

Příklad: Dívka (1) o hmotnosti 25 kg sedí ve vzdálenosti 2 m vpravo do osy otáčení houpačky. Kam si má sednout chlapec (2) o hmotnosti 40 kg aby se mohl s dívkou dobře houpat? (rovnovážná poloha páky)

 

m1 = 25 kg

m2 = 40 kg

a1 = 2 m

a2 = ?

——————–

F1 = m1 . g = 25 . 10 = 250 N

F2 = m2 . g = 40 . 10 = 400 N

 

F1 . a1 = F2 . a2

250 . 2 = 400 . a2

500 = 400 . a2

a2 = 500 / 400

a2 = 1,25 m

 

Chlapec musí sedět ve vzdálenosti 1,25 m od osy otáčení.

* / – děleno

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 7 – fyzika], [obr. 397 – houpačka], [rce. 15 –M=F.a], [rce. 16 –F1.a1=F2.a2], [rce. 17 – M1=M2], [obrm. 193 – houpačka 1], [obrm. 194 – houpačka 2]