F7 – zápis (Užití páky)

zpět

Užití páky

 

Dvojzvratná páka (síly působí na opačných stranách):

  • zvedání těžkého balvanu
  • veslování
  • otevírání víka plechovky
  • štípání drátu kleštěmi

 

Jednozvratná páka (obě síly působí na stejné straně): 

  • louskání ořechů
  • předloktí paže

 

Rovnoramenná páka (při působení stejně velkých sil (F1 = F2) je páka v rovnovážné poloze, jestliže jsou ramena obou sil stejná (a1 = a2))

  • rovnoramenné váhy

 

Na rovnoramenných vahách určujeme hmotnost tělesa srovnáním se známou hmotností závaží.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 7 – fyzika]