F7 – zápis (Zákon vzájemného působení dvou těles)

zpět

Zákon vzájemného působení dvou těles

 

3 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON (Zákon vzájemného působení dvou těles)

(Zákon akce a reakce)

 

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso.

 

Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve svých účincích rušit – nejsou v rovnováze.

 

Pohybový účinek síly je tím menší, čím je větší hmotnost tělesa.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 7 – fyzika]