F7 – zápis (Znázornění síly)

zpět

Znázornění síly

 

Síla je dána velikostí, směrem a působištěm.

 

Sílu znázorňujme úsečkou se šipkou.

Délka šipky odpovídá velikosti síly, směr šipky udává směr síly.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 7 – fyzika]. [obrm. 196 – znázornění síly]