F9 – Jaderná energetika

zpět

Jaderná energetika  

 

První jaderný reaktor na světě uvedl do provozu tým amerických vědců pod vedením italského fyzika Enrica Fermiho 2. prosince 1942 na univerzitě v Chicagu.

První pokusy využít jadernou energii k výrobě elektřiny proběhly v 50. letech 20. století ve Spojených státech amerických a tehdejším Sovětském svazu.

Jaderné reaktory sloužily k pohonu ponorek a ledoborců.

Od 60. let 20. století se rozvíjela výstavba jaderných elektráren.

Dnes se v jaderných elektrárnách získává asi 17% světové produkce elektřiny.

Největší výkon mají elektrárny v USA, Francii, Japonsku, Německu, Rusku, Koreji a Velké Británii.

Některé země např. Rakousko jaderné elektrárny odmítají.

V ČR jsou dvě jaderné elektrárny:

qDukovany – Třebíčsko, 4 reaktory o výkonu 460 MW

qTemelín – v j. Čechách, 2 reaktory o výkonu 1000 MW

celkem dodávají 31% celkové energie

 

Výstavba jaderných elektráren je velmi nákladná (důležitá jsou bezpečnostní opatření).

V případě nebezpečí:

qzasunutí havarijních tyčí

qautomatické ochrany

qsystém dodatečného chlazení

qu moderních elektráren vše v tzv. kontejnmentu (ochraná obálka z oceli a betonu)

V elektrárně a jejím okolí je stále měřena radioaktivita.

Za normálních podmínek je jaderná elektrárna naprosto bezpečná, vysoce ekonomická a neznečišťuje životní prostředí.

 

Hlavní nevýhody:

qmožnost havárie (katastrofické následky)

qlikvidace vyhořelého paliva (kam s ním?)

Během existence jaderné energetiky došlo k několika menším a středním haváriím v Anglii (1957), USA (1979) i jinde (žádné oběti).

Velké havárie:

qČernobyl – Ukrajina (1986)

qFukušima – Japonsko (2011)

 

Jaderná energie – ŽP

  • Neznečišťuje životní prostředí
  • Problémem je vznik a ukládání radioaktivního odpadu
  • Jaderné elektrárny dodávají asi 30 % celkové spotřeby elektřiny v ČR.

 

qV současné době vznikají projekty nových elektráren s tzv. inherentní bezpečností (samy se odstaví bez zásahu člověka).

qUvažuje se o umístění jaderných elektráren pod zem.

qZdokonaluje se počítačové řízení elektráren.

Další generace jaderných elektráren by měla dosáhnout vyššího stupně bezpečnosti.

 

Jaderné palivo:

qnení ho mnoho (1z 1 reaktoru o výkonu 1000 MW ročně asi 30 tun)

qpo dobu několika let se uchovává v jaderné elektrárně ve vodním bazénu

qpak se umísťuje do meziskladu (mohou být mokré nebo suché)

qzalévá se do skla a umísťuje do ocelových nebo betonových bloků

qk převážení slouží speciální kontejnery

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]