F9 – Jaderný reaktor

zpět

Jaderný reaktor  

 

 • jaderná energie se uvolňuje v jaderném reaktoru
 • probíhá zde řetězová reakce štěpení uranu 235
 • palivo se vkládá do reaktoru v podobě palivových článků (uranové tyče nebo tablety zabudované do kovových pouzder
 • základní část reaktoru kde probíhá řetězová reakce se nazývá aktivní zóna

 

 • aby reakce probíhala účinně musí se neutrony zpomalovat tzv. moderátorem (voda, grafit)
 • k ovládání reaktoru slouží regulační tyče (kadmium nebo ocel s příměsí bóru) – pohlcují neutrony
 • zasouváním a vysouváním tyčí se mění výkon reaktoru
 • tzv. havarijní tyče se zasunou do aktivní zóny pokud dojde k ohrožení a zastaví řetězovou reakci

 

 • uvolněnou energii je potřeba odvádět, reaktor je proto potřeba chladit (vodou, plynem)
 • aktivní zóna je umístěna v tlakové nádobě (princip Papinova hrnce)
 • horká voda koluje uzavřeným primárním okruhem a odevzdává část své vnitřní energie v parogenerátoru
 • pára je vedena do turbíny

 

 • výroba elektřiny pak probíhá stejně jako u elektráren na ropu a uhlí

 

 • pára po odevzdání energie se vede do kondenzátorů, kde se chladí a zkapalňuje
 • chlazení zajišťuje tzv. chladící okruh
 • teplá voda vede do chladících věží kde je přirozeným tahem vzduchu ochlazována
 • část vody se čerpá znovu do trubek kondenzátoru a část se odpaří a uniká jako pára

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]