F9 – Meteorologie

zpět

Meteorologie

 

Jak jistě všichni víte, pravidelně několikrát za den vysílají rozhlas a televize předpovědi počasí. Tyto předpovědi můžete nalézt i v denním tisku, na internetu nebo pomocí aplikací v mobilech.

 

Co vše vlastně obsahuje předpověď počasí?

Jaká bude:

 • teplota vzduchu
 • jaká bude oblačnost
 • zda bude pršet nebo sněžit
 • zda bude vát vítr a z jakého směru

 

Toto vše nám usnadní např. výběr oblečení apod. Ovšem pro některé oblasti lidské činnosti mají předpovědi počasí zásadní význam (např. pro letectví, autodopravu, lodní dopravu, zemědělce).

 

Věda, která se zabývá počasím je METEOROLOGIE.

Meteorologie je součástí fyziky, protože děje, které počasí ovlivňují (např. proudění vzduchu, sluneční záření) fyzika studuje.

 

S mnohými údaji o počasí už jste se ve fyzice setkali např.:

 • 6. ročník – měřili jste teplotu
 • 7. ročník – učili jste se o tlaku vzduchu
 • 8. ročník – o přenosu tepla
 • 9. ročník – o elektromagnetickém záření

 

Základní meteorologické prvky jsou:

 • tlak vzduchu
 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • proudění vzduchu (směr a rychlost větru)
 • sluneční svit
 • oblačnost
 • vypařování vody na povrchu Země
 • srážky

 

Ty ovlivňují další řadu atmosférických jevu např. znečištění vzduchu, ozonovou vrstvu aj.

 

Jednotlivé meteorologické prvky se neustále sledují a současně měří na mnoha meteorologických stanicích na různých místech povrchu Země a v různých vrstvách atmosférického obalu ZeměVyužívá se k tomu umělých družic Země, sond a balonů s meteorologickými přístroji. Výsledky se shromažďují v meteorologických ústavech, zaznamenávají se do meteorologických map které jsou podkladem pro předpověď počasí. Rovněž se využívá snímků z meteorologických družic.

 

Nejstarší meteorologická stanice v České republice se nachází v pražském Klementinu.

 

Průměrné hodnoty základních meteorologických prvků, získané mnohaletým sledování, jsou významné pro určitou oblast nebo území. Určují průměrný ráz podnebí neboli klima.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]