F9 – zápis (Atmosféra Země a její složení)

zpět

Atmosféra Země a její složení

 

Země je obklopena vzduchovým obalem – atmosférou Země (cca 1000 km).

Je to směs plynů (78% N2, 21% O2, 1% vzácné plyny a malé množství H2, CO2, vodní páry, Ra, freonu a jiných plynů).

 

Atmosféru dělíme na:

  • troposféru (do 8-16 km) – nejnižší vrstva, v našich z. šířkách 11 km, teplota s výškou klesá, vytváří se zde počasí, její hmotnost je rovna ¾ hmotnosti celé atmosféry
  • stratosféru (16 – 50 km) – teplota s výškou stoupá, obsahuje ozonovou vrstvu, vzduch je řídký, velmi silný vítr, barva tmavě fialová až téměř černá
  • mezosféru  (50 – 80 km) – teplota s výškou klesá, v této vrstvě vzplane většina meteorů
  • termosféru (80 – 500 km) – teplota s výškou stoupá, vrchní část velmi horká až 1700°C, pozorujeme v ní světlo polárních září
  • exosféru (500 – 900 km) – téměř žádné plyny, převládá zde H2, přechází plynule do meziplanetárního prostoru

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]