F9 – zápis (Atom. Vznik iontů)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Atom. Vznik iontů

 

Atomy se skládají:

  • jádra – protony p+ + neutrony n0
  • obalu – elektrony e

 

počet elektronů e  = počtu protonů p+

proto se atom jeví navenek neutrální

 

Elektrony – jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách)

značíme je 1 – 7 nebo K – Q

 

1. vrstva – 2 e

2. vrstva – 8 e …..

 

vnější (valenční) vrstva = poslední obsazená vrstva elektronů 

 

I. Mendělejevsestavil atomy podle počtu protonů do PERIODICKÉ SOUSTAVY PRVKŮ

 

VZNIK IONTŮ

 

Při elektrování, buď atom přijímá, nebo odevzdává elektrony – vznikají ionty.

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu. Např. z atomů kovů (Na+, Li+, Zn2+, Al3+).

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu. Např. z atomů nekovů (Cl–, F–, O2-).

 

k 1., 2., 3. skupině  – valenční e- – ODEČÍTÁME

k 5., 6.,7. skupině  – valenční e- – do čísla 8 PŘIPOČÍTÁME

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]