F9 – zápis (Elektrický proud 1)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Elektrický proud 1

 

Elektrickým  obvodem prochází proud:

  • je-li v něm zdroj elektrického napětí
  • obvod musí být propojen vodiči
  • musí obsahovat spotřebiče, vypínač
  • musí být uzavřen

 

Jestli obvodem prochází elektrický proud poznáme z účinků elektrického proudu (žárovka svítí, zvonek zvoní …).

 

Jednoduchý obvod žárovky spojené za sebou sériově

 

 

Rozvětvený obvod – žárovky spojené vedle sebe paralelně

 

 

  • A, B – uzly
  • části obvodu mezi A a B – větve

 

Elektrický proud – je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem.

 

Elektrický proud v kovovém vodiči je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů.

 

Elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000011]