F9 – zápis (Elektrický proud 2)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Elektrický proud 2

 

ELEKTRICKÝ PROUD

značka I, jednotka ampér [A]

měřidlo: ampérmetr

 

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

značka U, jednotka volt [V]

měřidlo: voltmetr

 

ELEKTRICKÝ ODPOR

značka R, jednotka ohm [Ω]

měřidlo: voltmetr

 

 

Ohmův zákon:

Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000011]