F9 – zápis (Jaderný reaktor)

zpět

Jaderný reaktor 

 

Řetězová jaderná reakce (štěpení uranu 235) probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru.

Štěpný materiál je součástí palivových článků.

Neutrony uvolňované při štěpení se zpomalují moderátorem, např. vodou.

 

K ovládání reaktoru slouží regulační tyče.

K zastavení řetězové reakce havarijní tyče.

Aktivní zóna je chlazena například vodou v tlakové nádobě.

Teplo, které odevzdá horká voda v parogenerátoru, slouží k vytváření páry k pohonu turbíny.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]