F9 – zápis (Mechanické vlastnosti kapalin)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Mechanické vlastnosti kapalin

 

Tlak v kapalinách může být vyvolán:

1) působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě (popisuje Pascalův zákon)

2) účinkem gravitační síly Země na kapalinu

 

1) působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě

PASCALŮV ZÁKON (Def.)

Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

 

2) Účinky gravitační síly země na kapalinu

V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu TLAKOVOU SILOU kolmo na dno nádoby, na stěny nádoby a na plochy ponořené v kapalině.

Tlaková síla kapaliny se zvětšuje s hloubkou závisí na hustotě kapalin.

 

 

Hydrostatický tlak – je vyvolán hydrostatickou tlakovou silou v kapalině.

 

Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která má opačný směr než síla Fg (gravitační síla). Tato síla se nazývá vztlaková síla a značí se Fvz.

 

ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000011]