F9 – zápis (Ochrana před zářením)

zpět

Ochrana před zářením

 

Jaderné záření může vyvolat rakovinu a genetické změny. Je potřeba vystavovat se mu co nejméně.

Při práci s radionuklidy je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

Můžeme určit jaké dávce záření byl člověk vystaven – dozimetry.

Na nebezpečí upozorňuje značka:

 

Použití jaderné bomby (Hirošima, Nagasaki)

 

Jaderný výbuch ohrožuje:

  • pronikavým zářením
  • vysokými teplotami
  • tlakovou vlnou
  • dlouhodobým zamořením přírody

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]