F9 – zápis (Pohyb)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Pohyb

 

Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

 

Trajektorie pohybu tělesa – čára, kterou při pohybu těleso opisuje.

 

Dráha tělesa –  je délka trajektorie, kterou pohybující se těleso opíše za určitou dobu.

 

Pohyb dělíme:

 

1)podle tvaru trajektorie:

  • přímočarý
  • křivočarý

 

2) podle způsobu pohybu:

  • posuvný
  • otáčivý

 

3) podle rychlosti pohybu tělesa:

  • rovnoměrný pohyb
  • nerovnoměrný pohyb

 

Rychlost rovnoměrného pohybu

 

 

 

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

 


 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]