F9 – zápis (Síla, otáčivé účinky sil)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Síla, otáčivé účinky sil

 

Otáčivé účinky síly závisí na:

  • velikosti síly
  • vzdálenosti síly od osy otáčení (rameno síly)

 

Páka – je tyč, která je otáčivá kolem osy.

 

Moment síly – popisuje otáčivé účinky síly.

značka M, jednotka newtonmetr [N.m] 

 

  

 

Aby byla páka v rovnovážné poloze, musí platit:

 

 

Užití páky:

  • Dvojzvratná páka (síly působí na opačných stranách).
  • Jednozvratná páka (obě síly působí na stejné straně).
  • Rovnoramenná páka – při působení stejně velkých sil (F1 = F2) je páka v rovnovážné poloze, jestliže jsou ramena obou sil stejná (a1 = a2).

 

Kladky:

  • Pevná kladka – je těleso otáčivé kolem pevné, zpravidla vodorovné osy.
  • Volná kladka – je kladka zavěšená volně na lano, lano je napínáno poloviční silou.
  • Kladkostroj – zařízení využívající kombinace pevné a volné kladky.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]