F9 – zápis (Síla, posuvné účinky sil)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Síla, posuvné účinky sil

 

1 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON:

Zákon setrvačnosti

 

Těleso zůstává v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo jestliže jsou síly působící na těleso v rovnováze.

 

2 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON (Zákon síly)

 

Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. Tzn. že síla uvede těleso z klidu do pohybu, pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo změní jeho směr.

 

  • Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší.
  • Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší.

 

3 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON:

Zákon vzájemného působení dvou těles

(Zákon akce a reakce)

 

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]