F9 – zápis (Síla. Skládání sil)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Síla. Skládání sil

 

SÍLA

 

Síla (značka F), jednotka Newton (značka [N])

Síla je dána velikostí, směrem a působištěm.

Sílu znázorňujme úsečkou se šipkou.

 

 

SKLÁDÁNÍ SIL

 

Výslednice sil – je síla která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil.

Skládání sil – je nalezení výslednice sil.

 

Stejného směru     Opačného směru

 

Různoběžného směru     Rovnováha sil

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: