F9 – zápis (Vlastnosti (s), (l), (g), částicové složení látek)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Vlastnosti (s), (l), (g), částicové složení látek

 

Vlastnosti pevných látek (s)

 • nemění svůj tvar
 • mají stálý objem
 • mohou být křehké, pružné, tvárné atd.
 • mají různou tvrdost

 

Vlastnosti kapalných látek (l)

 • mění snadno svůj tvar
 • mají stálý objem
 • jsou tekuté
 • téměř nestlačitelné
 • snadno dělitelné na menší části
 • v klidu se ustálí vodorovná hladina

 

Vlastnosti plynných látek (g)

 • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé
 • nemají vlastní tvar ani objem
 • jsou tekuté
 • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů.

 

Částice látek se neustále neuspořádaně pohybují.

O tomto pohybu částic nepřímo svědčí Brownův pohyb a difúze.

 

Brownův pohybneustálý neuspořádaný pohyb částic v tekutinách.

Difúzesamovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]