F9 – zápis (Vzájemné silové působení částic, Atom, molekula, prvek a sloučenina)

zpět

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

Vzájemné silové působení částic

Atom, molekula, prvek a sloučenina

 

Pevné látky

 

  • V některých pevných látkách jsou částice pravidelně uspořádány (vznik krystalů).
  • Vzájemné silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh.
  • Silové působení mezi částicemi brání změně tvaru pevných těles.

 

Kapalné látky

 

  • V kapalinách nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se vzájemně snadněji přemísťovat než v pevných  látkách.
  • Proto snadno mění svůj tvar, jsou tekuté a v klidu vytvářejí v gravitačním poli Země vodorovnou hladinu.
  • Protože jsou částice kapaliny blízko sebe, jsou kapaliny prakticky nestlačitelné.

 

Plynné látky

 

  • V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně.
  • Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami.
  • Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné.
  • Po určité době vyplní nejen celou nádobu, ale např. i místnost.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

 

Molekulyvznikají sloučením dvou nebo více atomů.

 

Prvkylátky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu (uhlík – C, železo – Fe, kyslík – O2 …)

 

Sloučeniny – látky složené z molekul vzniklých sloučením různých atomů (voda – H2O, oxid uhličitý – CO2…)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]