F9 – zápis (Zvukový rozruch)

zpět

Zvukový rozruch

(výpisek z učebnice)

 

Zdrojem zvuku je libovolné kmitající nebo chvějící se pružné těleso.

Abychom jej slyšeli zvuk, musí existovat:

  • zdroj zvuku
  • prostředí, kterým se zvuk šíří
  • přijímač zvuku (např. zdravý sluch)

 

Zvuk  – je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Člověk vnímá frekvenci 16 Hz – 20 kHz

Infrazvuk – frekvence nižší než 16 Hz (sloni)

Ultrazvuk – frekvence vyšší než 20 kHz (psi, delfíni, netopýři). 

Akustika – je vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly.

 

Hluk – zvuk vznikající nepravidelným chvěním (neperiodickými kmity) tělesa (např. vrzání, šramot, hukot)

Tón – zvuk vznikající pravidelným chvěním  (periodickými kmity) tělesa (např. hudební zvuk)

Tělesa vydávající různé zvuky můžeme rozkmitat např. údery, drnkáním, smýkáním ….

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 11 – fyzika]