Matematika 9. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

říjen

 • SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI
 • Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Metody řešení soustav dvou lineárních rovnic
 • Rovnice a jejich soustavy kolem nás

listopad

 • PODOBNOST
 • Podobnost
 • Užití podobnosti při konstrukcích

prosinec

 • Postupný poměr
 • FUNKCE
 • LINEÁRNÍ FUNKCE

leden

 • JEHLAN
 • LOMENÉ VÝRAZY S PROMĚNNÝMI VE JMENOVATELI
 • Lomené výrazy
 • Úpravy lomených výrazů

 2. POLOLETÍ

únor

 • Početní výkony s lomenými výrazy
 • KUŽEL

březen

 • KOULE
 • Souhrnné opakování

duben

 • NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST
 • KVADRATICKÁ FUNKCE

květen

 • GONIOMETRICKÉ FUNKCE
 • Goniometrické funkce
 • Užití goniometrických funkcí v praxi

červen

 • FINANČNÍ MATEMATIKA
 • Finanční matematika
 • Složené úrokování
 • Závěrečné opakování

 

zpět