Matematika 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA MATEMATIKA

 

  2022-02-28 (101) UČIVO –

  2022-02-25 (100) UČIVO –

  2022-02-24 (99) UČIVO –

  2022-02-23 (98) UČIVO –

  2022-02-22 (97) UČIVO –

  2022-02-21 (96) UČIVO –

  2022-02-18 Jarní prázdniny

  2022-02-17 Jarní prázdniny

  2022-02-16 Jarní prázdniny

  2022-02-15 Jarní prázdniny

  2022-02-14 Jarní prázdniny

  2022-02-11 (95) UČIVO –

  2022-02-10 (94) UČIVO –

  2022-02-09 (93) UČIVO –

  2022-02-08 (92) UČIVO –

  2022-02-07 (91) UČIVO –

  2022-02-04 Pololetní prázdniny

  2022-02-03 (90) UČIVO – opakování lineární funkce, Test: vlastnosti lineární funkce

  2022-02-02 (89) UČIVO – soustavy rovnic

  2022-02-01 (88) UČIVO – lineární funkce opakování, Test: definiční obor a obor hodnot

  2022-01-31 Pololetní vysvědčení – opakování lineární funkce

  2022-01-28 (87) UČIVO – rostoucí a klesající funkce, Test: grafy

  2022-01-27 (86) UČIVO – lineární funkce


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-26 (85) UČIVO – opakování funkce a závislosti, lineární funkce

  2022-01-25 (84) UČIVO – definiční obor a obor hodnot

  2022-01-24 (83) supl UČIVO – PL (narýsujte grafy funkcí, určete obor hodnot a definiční obor)

  2022-01-21 (82) UČIVO – definiční obor, obor hodnot

  2022-01-20 (81) UČIVO – funkce, definiční obor a obor hodnot, DÚ: nakreslit graf str. 61 nahoře (bez popisu a oranžového zvýraznění)

  2022-01-19 (80) UČIVO – soustava souřadnic, funkce, DÚ: učebnice str. 55 / cv. 3 (domácí sešit, podpis rodiče)

  2022-01-18 (79) UČIVO – oprava pololetní písemné práce, DÚ: opravit (kdo měl špatně v písemce) soustavy rovnic, pololetní písemku nechat podepsat rodičem a zítra donést

  2022-01-17 (78) UČIVO – funkce, závislost, PL (červené a zelené), co nestihnete za DÚ

  2022-01-14 (77) UČIVO – Funkce, závislost, DÚ: PL (žluté příklady, do domácího sešitu, podpis rodiče)

  2022-01-13 (76) UČIVO – rovnice s neznámou ve jmenovateli

  2022-01-12 (75) UČIVO – pololetní písemná práce

  2022-01-11 (74) UČIVO – opakování lomené výrazy

  2022-01-10 (73) UČIVO – opakování lomené výrazy

  2022-01-07 (72) UČIVO – procvičování lomené výrazy, rovnice s neznámou ve jmenovateli, Test: lomené výrazy (násobení), DÚ: procvičování na POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI (viz. PL)

  2022-01-06 (71) UČIVO – lomené výrazy – procvičování

  2022-01-05 (70) UČIVO – procvičování – lomené výrazy, Test: lomené výrazy, DÚ: 3 příklady (školní sešit, podpis rodiče)

  2022-01-04 (69) UČIVO – lomené výrazy – procvičování, Test: lomené výrazy (sčítání a odčítání)

  2022-01-03 (68) UČIVO – dělní lomených výrazů, DÚ: učebnice str. 110 / cv. 1 + 2 (domácí sešit, podpis rodiče)


ROK 2022


  2021-12-31 Vánoční prázdniny

  2021-12-30 Vánoční prázdniny

  2021-12-29 Vánoční prázdniny

  2021-12-28 Vánoční prázdniny

  2021-12-27 Vánoční prázdniny

  2021-12-24 Vánoční prázdniny

  2021-12-23 Vánoční prázdniny

  2021-12-22 Událost s třídním učitelem (Vánoční besídka)

  2021-12-21 (67) UČIVO – lomené výrazy – násobení a dělení, DÚ: sbírka str. 34 / cv. 4 + 5 a, c (donést zítra, úkol z minulé hodiny)

  2021-12-20 (66) suplování UČIVO – procvičování lomených výrazů

 

  2021-12-17 (65) UČIVO – sčítání a odčítání lomených výrazů

  2021-12-16 (64) UČIVO – sčítání a odčítání lomených výrazů, DÚ: učebnice str 108 / úkol 1 (domácí sešit, podepsat)

  2021-12-15 (63) UČIVO – sčítání a odčítání lomených výrazů, Test: lomené výrazy (podmínky)

  2021-12-14 (62) UČIVO – krácení lomených výrazů, podmínky, DÚ: PL (urči podmínky, domácí sešit, podepsat rodičem)

  2021-12-13 (61) UČIVO – krácení výrazů

  2021-12-10 (60) UČIVO – společný násobek a dělitel, krácení a rozšiřování, DÚ: PL / cv. 3 (do domácího sešitu, podepsané rodičem)

  2021-12-09 (59) UČIVO – lomené výrazy, DÚ: PL / cv. 2 (do domácího sešitu, podepsané rodičem)

  2021-12-08 (58) UČIVO – úpravy lomených výrazů, DÚ: PL – cv. 1 (jen určit podmínky)

  2021-12-07 (57) UČIVO – lomené výrazy s neznámou ve jmenovateli, DÚ: opakovat vzorce

  2021-12-06 (56) UČIVO – opakování podobnost, Písemná práce: Podobnost (souhrnné opakování)

  2021-12-03 (55) UČIVO – opakování podobnost

  2021-12-02 (54) UČIVO – procvičování podobnost, DÚ: PL / cv. 6, 7, 8

  2021-12-01 (53) UČIVO – opakování – podobnost trojúhelníků, využití podobnosti, písemka (podobnost trojúhelníků), DÚ: učebnice str. 24 / cv. 9 (domácí sešit)

  2021-11-30 (52) UČIVO – redukční úhel, využití podobnosti

  2021-11-29 (51) UČIVO – redukční úhel

  2021-11-26 (50) spojená hodina UČIVO – podobnost, PL

  2021-11-25 (49) UČIVO – postupný poměr a jeho využití, DÚ: učebnice str.23 / cv. 4 a, b (do školního sešitu)

  2021-11-24 (48) UČIVO – dělení úseček v daném poměru, písemka (rýsování trojúhelníků)

  2021-11-23 (47) UČIVO – podobnost, dělení úseček v daném poměru, DÚ: PL cv. 2 a 5, písemka (rýsování trojúhelníků)


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-22 (46) UČIVO – podobnost trojúhelníků, DÚ: dokončit PL cv. 14

  2021-11-19 (45) spojená hodina UČIVO – vypracuj PL

  2021-11-18 Projektové vyučování (sdílená laboratoř)

  2021-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-16 (44) UČIVO – opakování, ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

  2021-11-15 (43) UČIVO – podobnost trojúhelníků, DÚ: dokončit, učebnice str. 23 / cv. 3

  2021-11-12 (42) spojená hodina UČIVO – opakování

  2021-11-11 (41) UČIVO – podobnost, DÚ: učebnice str. 17 / úkol 3

  2021-11-10 (40) UČIVO – podobnost, poměry délek úseček, věty o podobnosti trojúhelníků, DÚ: změř úhly narýsovaných trojúhelníků ABC, A´B´C´

  2021-11-09 (39) UČIVO – slovní úlohy, DÚ: PL (příklad 10 + 13)

  2021-11-08 Projektové vyučování (1. pomoc do škol)

  2021-11-05 Testování SCIO

  2021-11-04 (38) UČIVO – slovní úlohy, DÚ: PL (př. č. 8)

  2021-11-03 (37) UČIVO – slovní úlohy, DÚ: PL (dokončit příklad 5 +6)

  2021-11-02 (36) UČIVO – rovnice a jejich soustavy kolem nás

  2021-11-01 (35) UČIVO – 10min – soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými, rovnice a jejich soustavy kolem nás

  2021-10-29  Podzimní prázdniny

  2021-10-28  Vznik Československa 

  2021-10-27   Podzimní prázdniny

  2021-10-26 (34) UČIVO – 10min – soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými, rovnice a jejich soustavy kolem nás

  2021-10-25 (33) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, procvičování, rovnice a jejich soustavy kolem nás

  2021-10-22 (32) UČIVO – VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE, Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice, slovní úlohy, čtyřúhelníky, trojúhelníky, kružnice, kruh, válec 

  2021-10-21 (31) UČIVO – opakování na písemnou práci

  2021-10-20 (30) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, procvičování

  2021-10-19 (29) UČIVO – 10MIN (lineární rovnice), metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, procvičování

  2021-10-18 (28) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, procvičování

  2021-10-15 (27) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, souhrn, procvičování, DÚ: učebnice str. 29 / cv. 2b + 3b (na e-mail, do soboty)

  2021-10-14 (26) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, kombinovaná metoda, DÚ: učebnice str. 29 / cv. 4a (jakoukoliv metodou, zaslat do 20:00)

  2021-10-13 (25) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, dosazovací metoda, sčítací metoda, DÚ: učebnice str. 26 / úkol c (sčítací metodou), zaslat do 20:00

  2021-10-12 (24) UČIVO – metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, dosazovací metoda, DÚ: učebnice str. 24 / c – úkol nahoře (zaslat do 20:00)

  2021-10-11 (23) Finanční gramotnost + UČIVO – společná hodina (opakování lineárních rovnic)

  2021-10-08 (22) UČIVO – jedna rovnice se dvěma neznámými, soustava dvou rovnic se dvěma neznámými, dosazovací metoda

  2021-10-07 (21) UČIVO – soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (dokončení), metody řešení soustav dvou lineárních rovnic, dosazovací metoda

  2021-10-06 (20) UČIVO – ALGEBRANOVÉ UČIVOSOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

  2021-10-05 (19) UČIVO – opakování na vstupní písemnou práci

  2021-10-04 (18) UČIVO – konstrukční úlohy, DÚ: dokončit str. 11 / cv. 7 (konstrukční úlohy)

  2021-10-01 (17) UČIVO – konstrukční úlohy, DÚ: opakovat na písemnou práci !!!!

  2021-09-30 (16) UČIVO – hranoly a válce, konstrukční úlohy, DÚ: str. 10 / E / cv. 1 d (dobrovolný)

  2021-09-29 (15) UČIVO – hranoly a válce, DÚ: str. 11 / cv. 2, str. 12/ cv. 14

  2021-09-28   Den české státnosti

  2021-09-27  Projektový den (AJ rodilý mluvčí)

  2021-09-24 (14) UČIVO – 10MIN (Pythagorova věta, urči zda je trojúhelník pravoúhlý), čtyřúhelníky a trojúhleníky, kružnice a kruh (dokončit str. 9 / cv. 1), DÚ: str. 7 / cv. 9 + 10 (domácí sešit, podepsat)

  2021-09-23 (13) UČIVO – souměrnost (středová, osová), čtyřúhelníky a trojúhelníky

  2021-09-22 (12) UČIVO – 10MIN (lineární rovnice), úhly, souměrnost (středová, osová)

  2021-09-21 (11) UČIVO – slovní úlohy (pokračování), GEOMETRIE OPAKOVÁNÍ, ÚHLY, TROJÚHELNÍKY, SHODNOST, úhly DÚ: malý PL (rovnice), povinné a, h, i

  2021-09-20 (10) UČIVO – lineární rovnice, SLOVNÍ ÚLOHY – o pohybu, společné práci a směsích, DÚ: malý PL (slovní úlohy)

  2021-09-17 (9) UČIVO – LINEÁRNÍ ROVNICE, DÚ: dokončit str. 10 / cv. 5

  2021-09-16 (8) UČIVO – 10MIN (zlomky, závorky …, viz. str. 5 / cv. 6), výrazy (dokončení), dělení mnohočlenu jednočlenem, DÚ: dokončit příklady (dělní mnohočlenu jednočlenem)

  • Výrazy 4 (dělení mnohočlenu jednočlenem) 

  2021-09-15   Projektové vyučování (1. pomoc do škol)

  2021-09-14 (7) UČIVO – 10MIN (NSN – nejmenší společný násobek, NSD – největší společný dělitel), VÝRAZY, DÚ: str. 9 / cv. 4 a, b, c

  • Výrazy 1 (výrazy s čísly, výrazy s proměnnými) 
  • Výrazy 2 (mnohočleny, sčítání a odčítání, násobení)
  • Výrazy 3 (druhá mocnina dvojčlenu, součin součtu a rozdílu, rozklad mnohočlenu na součin)

  2021-09-13 (6) UČIVO – mocniny a odmocniny, PYTHAGOROVA VĚTA, DÚ: str. 8 / cv. 1

  2021-09-10 (5)  UČIVO – mocniny a odmocniny – pokračování, učebnce str. 7 / cv. 6-11, DÚ: kdo nestihl dokončit cv. 10-11

  2021-09-09 (4)  UČIVO – mocniny a odmocniny – pokračování, učebnce str. 7 / cv. 4, 5, DÚ: kdo nestihl cv. 5 dokončit

  2021-09-08   UČIVO – Projektové vyučování

  2021-09-07 (3)  UČIVO – POMĚR A PROCENTA, 2 vzorové příklady, učebnice str. 6/ cv .1, 2, 4, MOCNINY A ODMOCNINY, DÚ: str. 6 / cv. 2, 3 (rada: cv. 2 e, d vzorec (a+b).(a-b)=a2-b2, pokud nějaký nezvládnete nevadí, podíváme se na něj ve škole), doneste zítra do školy (i když matematika odpadá)

  2021-09-06 (2) UČIVO – početní operace s celými čísly – pokračování, str. 5 /cv. 5, 6, 7

  2021-09-03 (1) UČIVO – úvodní hodina, seznámení se s obsahem učiva, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – ALGEBRA, POČETNÍ OPERACE S CELÝMI ČÍSLY, ZLOMKY, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, učebnice str. 5/ cv. 1, 4), DÚ: dokončit příklad str. 5/cv.4

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [OBR_000633] [OBR_000067], [GIF_000007]