Matematika 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

– dokončit str. 10 / cv. 5 (termín 20.9.2021)

– PL malý lísteček slovní úlohy (termín 21.9.2021)

– PL malý lísteček rovnice (termín 22.9.2021)

 

 

BUDEME PSÁT:

10MIN (lineární rovnice, 22.9.2021)

 

VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

(termín ke konci měsíce, po ukončení opakování z 8. ročníku, bude upřesněn)

přímá a nepřímá úměrnost, mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice, slovní úlohy, válec

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA MATEMATIKA

 

  2021-09-24   UČIVO – (14)

  2021-09-23   UČIVO – (13)

  2021-09-22   UČIVO – (12) – 10MIN (lineární rovnice), úhly ……

  2021-09-21   UČIVO – (11) – slovní úlohy (pokračování), GEOMETRIE OPAKOVÁNÍ, ÚHLY, TROJÚHELNÍKY, SHODNOST, úhly DÚ: malý PL (rovnice)

  2021-09-20   UČIVO – (10) – lineární rovnice, SLOVNÍ ÚLOHY – o pohybu, společné práci a směsích, DÚ: malý PL (slovní úlohy)

  2021-09-17   UČIVO – (9)LINEÁRNÍ ROVNICE, DÚ: dokončit str. 10 / cv. 5

  2021-09-16   UČIVO – (8) -10MIN (zlomky, závorky …, viz. str. 5 / cv. 6), výrazy (dokončení), dělení mnohočlenu jednočlenem, DÚ: dokončit příklady (dělní mnohočlenu jednočlenem)

  • Výrazy 4 (dělení mnohočlenu jednočlenem) 

  2021-09-15   UČIVO – PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

  2021-09-14   UČIVO – (7) – 10MIN (NSN – nejmenší společný násobek, NSD – největší společný dělitel), VÝRAZY, DÚ: str. 9 / cv. 4 a, b, c

  • Výrazy 1 (výrazy s čísly, výrazy s proměnnými) 
  • Výrazy 2 (mnohočleny, sčítání a odčítání, násobení)
  • Výrazy 3 (druhá mocnina dvojčlenu, součin součtu a rozdílu, rozklad mnohočlenu na součin)

  2021-09-13   UČIVO – (6) – mocniny a odmocniny, PYTHAGOROVA VĚTA, DÚ: str. 8 / cv. 1

  2021-09-10   UČIVO – (5) – mocniny a odmocniny – pokračování, učebnce str. 7 / cv. 6-11, DÚ: kdo nestihl dokončit cv. 10-11

  2021-09-09   UČIVO – (4) – mocniny a odmocniny – pokračování, učebnce str. 7 / cv. 4, 5, DÚ: kdo nestihl cv. 5 dokončit

  2021-09-08   UČIVO – PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

  2021-09-07   UČIVO – (3)POMĚR A PROCENTA, 2 vzorové příklady, učebnice str. 6/ cv .1, 2, 4, MOCNINY A ODMOCNINY, DÚ: str. 6 / cv. 2, 3 (rada: cv. 2 e, d vzorec (a+b).(a-b)=a2-b2, pokud nějaký nezvládnete nevadí, podíváme se na něj ve škole), doneste zítra do školy (i když matematika odpadá)

  2021-09-06  UČIVO – (2) – početní operace s celými čísly – pokračování, str. 5 /cv. 5, 6, 7

  2021-09-03  UČIVO – (1) – úvodní hodina, seznámení se s obsahem učiva, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – ALGEBRA, POČETNÍ OPERACE S CELÝMI ČÍSLY, ZLOMKY, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, učebnice str. 5/ cv. 1, 4), DÚ: dokončit příklad str. 5/cv.4

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

BUDEME PSÁT: 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [OBR_000633] [OBR_000067], [GIF_000007]