CH9 – Typy vzorců v organické chemii

zpět

Typy vzorců v organické chemii

 

Pro organické sloučeniny se používají tři základní typy vzorců:

 

1)  strukturní vzorce (přesně znázorňují počet atomů v molekule a jejich vzájemné uspořádání)

 

 

2) racionální vzorce (znázorňují jak jsou v molekule vázány skupiny atomů)

 

   CH3 – CH3

 

3) sumární (molekulové) vzorce (uvádějí počet atomů jednotlivých prvků v molekule)

 

   C2H6

 

Pozor!

Existuje velké množství organických sloučenin. Je to proto, že fyzikální a chemické vlastnosti nezávisí pouze na druhu a počtu atomů, ale také na jejich vzájemném uspořádání.

Sloučeniny které mají stejný sumární vzorec, ale liší se jejich vzájemným uspořádáním se nazývají – izomery.

 

Příklad: ethanol a diethylether mají stejný sumární vzorec C2H6O

 

ethanol (kapalina)     CH3 – CH2 – OH

 

dimethylether (plyn)   CH3 – O – CH3

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5