Chemie 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

 

PRVKY KTERÉ MÁTE ZNÁT (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os …..)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

  2021-11-26  (21) UČIVO –

  2021-11-24  (20) UČIVO –


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-19  (19) UČIVO –

  2021-11-17  Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-12  (18) UČIVO –

  2021-11-10  (17) UČIVO –

  2021-11-05  (16) UČIVO – koroze, hmotnostní zlomek, DÚ: PL (cv. 6 + 7)

  2021-11-03  (15) UČIVO – PÍSEMKA (redoxní reakce, elektrochemická řada napětí kovů), elektrolýza, ELEKTROLYTICKÉ DĚJE, redoxní rekce jako zdroj energie

  2021-10-29 Podzimní prázdniny

  2021-10-27  Podzimní prázdniny

  2021-10-22  (14)soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (15.ročník)

  2021-10-20   (13) UČIVO – výroba železa, aluminotermická výroba železa,

  2021-10-15   (12) + online UČIVO – REDOXNÍ REAKCE KOVŮ, elektrochemická řada napětí kovů, oxidační a redukční vlastnosti, ušlechtilé a neušlechtilé kovy, získávání kovu z rud, výroba železa (1. část)

  2021-10-13   (11) + online UČIVO – složení směsí, výpočty, hmotnostní zlomek + PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

  2021-10-08   (10) + online UČIVO – redoxní reakce, oxidační a redukční činidlo, oxidace a redukce, procvičování rovnic a rovnic poloreakcí

  2021-10-06   (9) + online UČIVO – NOVÉ UČIVO, REDOXNÍ REAKCE, CO JSOU REDOXNÍ REAKCE, redoxní reakce, oxidační a redukční činidlo, oxidace a redukce, procvičování rovnic a rovnic poloreakcí,

  2021-10-01   (8) UČIVO – PÍSEMKA (opakování 8. ročníku, definice chemie, jak vznikla chemie, zjišťování vlastností látek, chemický a fyzikální děj, roztoky, PSP, chemická vazba a její typy, chemické prvky a chemické sloučeniny), tříprvkové sloučeniny (názvosloví), dokončeno, kyselost a zásaditost, pH

  2021-09-29   (7) UČIVO – dvouprvkové sloučeniny (názvosloví), tříprvkové sloučeniny (názvosloví)

  2021-09-24   (6) UČIVO – typy chemické vazby, elektronegativita, chemický vzorec, chemické látky (dělení), chemické prvky rozdělení (dle výskytu, skupenství, vlastností), chemické sloučeniny dělení dle (původu, počtu prvků)

  2021-09-22   (5) UČIVO – Chemické prvky a chemické sloučeniny, chemický prvek, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, typy chemické vazby, elektronegativita

  2021-09-17   (4) UČIVO – 10MIN – prvky (K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os), Pavel (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, Al, Au, Pt, Pb, P,S, Ag), fyzikální a chemický děj (rozdíl), Chemické látky, směsi – stejnorodé, různorodé, roztoky

  2021-09-15 (3) UČIVO – 10MIN – prvky (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb), Pavel (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, Al, Au, Pt, Pb, P,S, Ag), tělesa a látky, zjišťování vlastností látek, pozorování vlastností látek, chemický pokus (experiment)

  2021-09-10 (2) UČIVO – OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Definice chemie, jak vznikla chemie, DÚ: zopakovat prvky H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr

  2021-09-08  PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

  2021-09-03   (1) UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, první pomoc, ochranné pomůcky, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín: 8.9.2021)

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000001], [GIF_000007]