Chemie 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

 

PRVKY KTERÉ MÁTE ZNÁT (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os …..)

 

  2022-06-29 (66) UČIVO – ——–

  2022-06-24 (66) UČIVO –

  2022-06-22 (66) UČIVO –

  2022-06-17 Školní výlet

  2022-06-15 Školní výlet

  2022-06-10 (66) UČIVO –

  2022-06-08 (66) UČIVO –

  2022-06-03 Sportovní den

  2022-06-01 (66) UČIVO –

  2022-05-27 (66) UČIVO –

  2022-05-25 (65) UČIVO –

  2022-05-20 (64) UČIVO –

  2022-05-18 (63) Dotazník, programy pro kreslení chemických vzorců

  2022-05-13 (62) UČIVO – bílkoviny, vitamíny

  2022-05-11 (61) UČIVO – opakování – cukry, DÚ: str. 80-81 / výpisek vitamíny

  2022-05-06 (60) UČIVO – opakování – cukry, DÚ: dokončit PL – příprava na písemnou práci

  2022-05-04 (59) UČIVO – bílkoviny

  2022-04-29 (58) Exkurze: JE Dukovany 

  2022-04-27 (57) UČIVO – cukry, tuky

  2022-04-22 (56) UČIVO – sacharidy (monosacharidy, disacharidy)


3/4 (2021-04-20)


  2022-04-20 (55) UČIVO – soli karboxylových kyselin, chemické složení organismů (úvod)

  2022-04-15  Velký pátek

  2022-04-13  Čistá vysočina

  2022-04-08 (54) UČIVO – Karboxylové kyseliny – prezentace, zápis a PL – karbonylové sloučeniny

  2022-04-06 (53) UČIVO – Karboxylové kyseliny

  2022-04-01 (52) UČIVO – opakování – dusíkaté deriváty

  2022-03-30 (51) UČIVO – karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

  2022-03-25 (50) UČIVO – karbonylové sloučeniny

  2022-02-23 (49) UČIVO – alkoholy, fenoly

  2022-03-18 (48) UČIVO – opakování aromatické uhlovodíky

  2022-03-16 (47) UČIVO – Kyslíkaté deriváty, dělení

  2022-03-11 (46) UČIVO – dusíkaté deriváty, DÚ: PL aromatické uhlovodíky cv. 6

  2022-03-09 (45) UČIVO – opakování názvosloví, DÚ: PL názvosloví

  2022-03-04 (44) UČIVO – opakování uhlovodíky, dusíkaté deriváty, Test: názvosloví (základní uhlovodíky), DÚ: PL nasycené uhlovodíky / cv. 1, 2, 4, 6

  2022-03-02 (43) spoj. UČIVO – opakování prvky

  2022-02-25 (42) UČIVO – názvosloví alkany

  2022-02-23 (41) spoj. UČIVO – periodická soustava prvků

  2022-02-18 Jarní prázdniny

  2022-02-16 Jarní prázdniny

  2022-02-11 (40) dist. UČIVO – halogenderiváty, PL / cv. 9

  2022-02-09 (39) UČIVO – halogenderiváty, Test: typy řetězce, nasycené, nenasycené, aromatické, doplňování vodíků

  2022-02-04 (38) Pololetní prázdniny

  2022-02-02 (37) supl. UČIVO – halogenderiváty

  2022-01-28 (36) UČIVO – deriváty uhlovodíků


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-26 (35) UČIVO – areny, DÚ: PL / cv. 2

  2022-01-21 (34) UČIVO – alkeny, alkyny, areny

  2022-01-19 (33) UČIVO – alkeny

  2022-01-14 (32) UČIVO – alkany, alkeny, DÚ: tr. 40 – Zjistěte, čím se liší motory automobilů, které používají jako palivo benzín, od těch, které používají „diesel“.

  2022-01-12 (31) UČIVO – alkany

  2022-01-07 (30) UČIVO – dělení uhlovodíků, alkany

  2022-01-05 (29) UČIVO – úvod do chemie, vlastnosti organických látek, vzorce


ROK 2022


  2021-12-31 Vánoční prázdniny

  2021-12-29 Vánoční prázdniny

  2021-12-24 Vánoční prázdniny

  2021-12-22 Vánoční besídka

  2021-12-17 (28) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu

  2021-12-15 (27) UČIVO – opakování, ORGANICKÁ CHEMIE, úvod, písemka (obnovitelné zdroje energie)

  2021-12-10 (26) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – FILTRACE

  2021-12-08 (25) UČIVO –  opakování neobnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje, DÚ: naučit tabulku (methan, ethan, propan ….), písemka (neobnovitelné zdroje energie)

  2021-12-03 (24) UČIVO –obnovitelné zdroje energie

  2021-12-03 (23) UČIVO – obnovitelné zdroje energie

  2021-12-01 (22) UČIVO – periodická soustava prvků (spojená hodina)

  2021-11-26 (21) UČIVO – obnovitelné zdroje energie

  2021-11-24 (20) UČIVO – neobnovitelné zdroje energie


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-19 (19) UČIVO – obnovitelné a neobnovitelné zdroje

  2021-11-17  Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-12 (18) UČIVO – zápis (prezentace CH9 – neobnovitelné zdroje energie supl 2021-11-12), přečíst učebnice str. 22-24

  2021-11-10 (17) UČIVO – OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, zdroje energie, neobnovitelné zdroje, DÚ:

  2021-11-05 (16) UČIVO – koroze, hmotnostní zlomek, DÚ: PL (cv. 6 + 7)

  2021-11-03 (15) UČIVO – PÍSEMKA (redoxní reakce, elektrochemická řada napětí kovů), elektrolýza, ELEKTROLYTICKÉ DĚJE, redoxní rekce jako zdroj energie

  2021-10-29 Podzimní prázdniny

  2021-10-27  Podzimní prázdniny

  2021-10-22 (14) soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (15.ročník)

  2021-10-20 (13) UČIVO – výroba železa, aluminotermická výroba železa,

  2021-10-15 (12) + online UČIVO – REDOXNÍ REAKCE KOVŮ, elektrochemická řada napětí kovů, oxidační a redukční vlastnosti, ušlechtilé a neušlechtilé kovy, získávání kovu z rud, výroba železa (1. část)

  2021-10-13 (11) + online UČIVO – složení směsí, výpočty, hmotnostní zlomek + PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

  2021-10-08 (10) + online UČIVO – redoxní reakce, oxidační a redukční činidlo, oxidace a redukce, procvičování rovnic a rovnic poloreakcí

  2021-10-06 (9) + online UČIVO – NOVÉ UČIVO, REDOXNÍ REAKCE, CO JSOU REDOXNÍ REAKCE, redoxní reakce, oxidační a redukční činidlo, oxidace a redukce, procvičování rovnic a rovnic poloreakcí,

  2021-10-01 (8) UČIVO – PÍSEMKA (opakování 8. ročníku, definice chemie, jak vznikla chemie, zjišťování vlastností látek, chemický a fyzikální děj, roztoky, PSP, chemická vazba a její typy, chemické prvky a chemické sloučeniny), tříprvkové sloučeniny (názvosloví), dokončeno, kyselost a zásaditost, pH

  2021-09-29 (7) UČIVO – dvouprvkové sloučeniny (názvosloví), tříprvkové sloučeniny (názvosloví)

  2021-09-24 (6) UČIVO – typy chemické vazby, elektronegativita, chemický vzorec, chemické látky (dělení), chemické prvky rozdělení (dle výskytu, skupenství, vlastností), chemické sloučeniny dělení dle (původu, počtu prvků)

  2021-09-22 (5) UČIVO – Chemické prvky a chemické sloučeniny, chemický prvek, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, typy chemické vazby, elektronegativita

  2021-09-17 (4) UČIVO – 10MIN – prvky (K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os), Pavel (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, Al, Au, Pt, Pb, P,S, Ag), fyzikální a chemický děj (rozdíl), Chemické látky, směsi – stejnorodé, různorodé, roztoky

  2021-09-15 (3) UČIVO – 10MIN – prvky (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb), Pavel (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, Al, Au, Pt, Pb, P,S, Ag), tělesa a látky, zjišťování vlastností látek, pozorování vlastností látek, chemický pokus (experiment)

  2021-09-10 (2) UČIVO – OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Definice chemie, jak vznikla chemie, DÚ: zopakovat prvky H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr

  2021-09-08  PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

  2021-09-03 (1) UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, první pomoc, ochranné pomůcky, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín: 8.9.2021)

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000001], [GIF_000007]