Chemie 9. ročník – prezentace

zpět

Prezentace používané pro výuku

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

 • Úvod do chemie (opakování)
 • Chemické látky a směsi (opakování)
 • Poznáváme složení látek (opakování)
 • Chemické reakce (opakování)
 • Chemické prvky (opakování)
 • Chemické prvky a sloučeniny (opakování)
 • Anorganické sloučeniny (opakování)

REDOXNÍ REAKCE

CO JSOU REDOXNÍ REAKCE

REDOXNÍ REAKCE KOVŮ

ZDROJE ENERGIE

 • Zdroje energie

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ORGANICKÁ CHEMIE

 • Organická chemie 1
 • Organické látky a jejich složení
 • Vlastnosti organických látek
 • Zdroje organických sloučenin
 • Stavba molekul organických sloučenin
 • Typy vzorců v organické chemii
 • Rozdělení organických sloučenin

UHLOVODÍKY

 • Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

NASYCENÉ UHLOVODÍKY

 • Alkany 1
 • Názvosloví alkanů
 • Vzorce základních alkanů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů
 • Alkany 2
 • Zástupci alkanů

NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

 • Alkeny
 • Názvosloví alkenů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti alkenů
 • Zástupci alkenů
 • Alkyny
 • Názvosloví alkynů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti alkynů
 • Zástupci alkynů

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (ARENY)

 • Areny.
 • Názvosloví arenů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti arenů
 • Zástupci arenů

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGEN DERIVÁTY

DUSÍKATÉ DERIVÁTY

 • Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti)
 • Zástupci dusíkatých derivátů

KYSLÍKATÉ DERIVÁTY

PŘÍRODNÍ LÁTKY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

CUKRY (SACHARIDY)

 • Cukry 1
 • Cukry (Sacharidy)
 • Monosacharidy
 • Cukry 2
 • Disacharidy
 • Polysacharidy

TUKY (LIPIDY)

 • Tuky
 • Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

BÍLKOVINY (PROTEINY)

Regulační proteiny – biokatalyzátory

NUKLEOVÉ KYSELINY

CHEMIE KOLEM NÁS

CHEMIE A VÝŽIVA

CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ

CHEMIE A ZDRAVÍ

 • Chemie a zdraví
 • Léčiva
 • Přípravky osobní hygieny
 • Přípravky pro čistotu v domácnosti

CHEMIE A PRŮMYSL

NEBEZPEČÍ CHEMIE

CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz:[obr. 285 – ve výstavbě]