Chemie 9. ročník – zápisy

zpět

Zápisy do sešitů

Zde naleznete zápisy do sešitů. Jsou rozděleny podle probíraných témat.   

Proč červené rámečky? Žáci jsou na ně zvyklí. :o)    

 

 • Co nás čeká v 9. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

 • Úvod do chemie (opakování)
 • Chemické látky a směsi (opakování)
 • Poznáváme složení látek (opakování)
 • Chemické reakce (opakování)
 • Chemické prvky a sloučeniny (opakování)
 • Chemické prvky (opakování)
 • Anorganické sloučeniny (opakování)

REDOXNÍ REAKCE

CO JSOU REDOXNÍ REAKCE

REDOXNÍ REAKCE KOVŮ

 • Kovy (opakování 8. ročník)
 • Elektrochemická řada napětí kovů
 • Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí
 • Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy
 • Redoxní reakce jako zdroj energie
 • Koroze

ZDROJE ENERGIE

 • Zdroje energie

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Obnovitelné zdroje energie 1
 • Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny
 • Energie větru. Větrné elektrárny
 • Energie vody. Vodní elektrárny
 • Geotermální energie. Geotermální elektrárny
 • Biomasa

ORGANICKÁ CHEMIE

 • Organická chemie – úvod
 • Organické látky a jejich složení
 • Vlastnosti organických látek
 • Zdroje organických sloučenin
 • Stavba molekul organických sloučenin
 • Typy vzorců v organické chemii
 • Rozdělení organických sloučenin

UHLOVODÍKY

NASYCENÉ UHLOVODÍKY

 • Alkany. Názvosloví alkanů. Vzorce základních alkanů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů
 • Zástupci alkanů

NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

 • Alkeny. Názvosloví alkenů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkenů
 • Zástupci alkenů
 • Alkyny. Názvosloví alkynů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkynů
 • Zástupci alkynů

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (ARENY)

 • Areny
 • Názvosloví arenů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti arenů
 • Zástupci arenů

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

 • Deriváty uhlovodíků
 • Dělení derivátů uhlovodíků
 • Stavba molekul derivátů uhlovodíků

HALOGEN DERIVÁTY

DUSÍKATÉ DERIVÁTY

 • Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti)
 • Zástupci dusíkatých derivátů

KYSLÍKATÉ DERIVÁTY

PŘÍRODNÍ LÁTKY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

CUKRY (SACHARIDY)

 • Cukry 1
 • Cukry (Sacharidy)
 • Monosacharidy
 • Cukry 2
 • Disacharidy
 • Polysacharidy

TUKY (LIPIDY)

 • Tuky
 • Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

BÍLKOVINY (PROTEINY)

Regulační proteiny – biokatalyzátory

NUKLEOVÉ KYSELINY

CHEMIE KOLEM NÁS

CHEMIE A VÝŽIVA

CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ

CHEMIE A ZDRAVÍ

 • chemie a zdraví
 • Léčiva
 • Přípravky osobní hygieny
 • Přípravky pro čistotu v domácnosti

CHEMIE A PRŮMYSL

NEBEZPEČÍ CHEMIE

CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

zpět


CITACE: viz. odkaz:[obr. 285 – ve výstavbě]