Chemie 9. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

 NEPROBRANÉ UČIVO  

 

 PROBRANÉ UČIVO

 

   Co nás čeká v 9. ročníku

  Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

   Úvod do chemie (opakování)

   Chemické látky a směsi (opakování)

  Poznáváme složení látek (opakování)

  Chemické reakce (opakování)

  Chemické prvky (opakování)

  Anorganické sloučeniny (opakování)

REDOXNÍ REAKCE

CO JSOU REDOXNÍ REAKCE

  Redoxní reakce

REDOXNÍ REAKCE KOVŮ

  Kovy (opakování 8. ročník)

  Elektrochemická řada napětí kovů

  Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí

  Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy

  Redoxní reakce jako zdroj energie

  Koroze

ZDROJE ENERGIE

  Zdroje energie

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

  Uhlí

  Ropa

  Zemní plyn

  Elektrárny v České republice

  Tepelné elektrárny

  Jaderné elektrárny

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

  Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny

  Energie větru. Větrné elektrárny

  Energie vody. Vodní elektrárny

  Geotermální energie. Geotermální elektrárny

  Biomasa

ORGANICKÁ CHEMIE

  Organické látky a jejich složení

  Vlastnosti organických látek

  Zdroje organických sloučenin

  Stavba molekul organických sloučenin

  Typy vzorců v organické chemii

  Rozdělení organických sloučenin

UHLOVODÍKY

  Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

NASYCENÉ UHLOVODÍKY

  Alkany. Názvosloví alkanů. Vzorce základních alkanů

  Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů

  Zástupci alkanů

NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

  Alkeny. Názvosloví alkenů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkenů

  Zástupci alkenů

  Alkyny. Názvosloví alkynů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkynů

  Zástupci alkynů

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (ARENY)

  Areny. Názvosloví arenů. Fyzikální a chemické vlastnosti arenů

  Zástupci arenů

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

  Deriváty uhlovodíků. Dělení derivátů uhlovodíků

  Stavba molekul derivátů uhlovodíků

HALOGEN DERIVÁTY

  Halogenderiváty. Názvosloví halogenderivátů. Fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů

  Zástupci halogenderivátů

DUSÍKATÉ DERIVÁTY

  Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti)

  Zástupci dusíkatých derivátů

KYSLÍKATÉ DERIVÁTY

  Kyslíkaté deriváty uhlovodíků (rozdělení)

  Hydroxyderiváty

  Alkoholy a (názvosloví, dělení). Fenoly

  Zástupci alkoholů a fenolů

  Karbonylové sloučeniny

  Aldehydy (názvosloví)

  Zástupci aldehydů

  Ketony (názvosloví)

  Zástupci ketonů

  Karboxylové kyseliny (názvosloví)

  Zástupci karboxylových kyselin

  Soli karboxylových kyselin

  Estery karboxylových kyselin

PŘÍRODNÍ LÁTKY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

  Chemické složení organizmů

  Biogenní prvky

CUKRY (SACHARIDY)

  Cukry (Sacharidy)

  Monosacharidy

  Disacharidy

  Polysacharidy

TUKY (LIPIDY)

  Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

BÍLKOVINY (PROTEINY)

  Bílkoviny (úvod)

  Rozdělení bílkovin

Regulační proteiny – biokatalyzátory

  Enzymy

  Hormony

  Vitaminy

NUKLEOVÉ KYSELINY

  Nukleové kyseliny

CHEMIE KOLEM NÁS

CHEMIE A VÝŽIVA

  Potraviny

  Složení potravy

  Výživová hodnota potravin

  Voda

  Konzervace potravin

CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ

  Hnojiva. Rozdělení hnojiv

  Pesticidy

  Alternativní metody v zemědělství

CHEMIE A ZDRAVÍ

  Léčiva

  Přípravky osobní hygieny

  Přípravky pro čistotu v domácnosti

CHEMIE A PRŮMYSL

  Makromolekulární látky – polymery

  Polymerace

  Plasty

  Syntetická vlákna

  Kaučuky

  Biotechnologie

NEBEZPEČÍ CHEMIE

  Drogy

   Rozdělení drog

  Doping

  Havárie

CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Znečištění životního prostředí

  Negativní účinky chemických látek

 

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]