Chemie 9. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU
 • ÚVOD DO CHEMIE
 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • CHEMICKÉ REAKCE
 • CHEMICKÉ PRVKY
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY

říjen

 • REDOXNÍ REAKCE
 • CO JSOU REDOXNÍ REAKCE
 • REDOXNÍ REAKCE KOVŮ
 • Elektrochemická řada napětí kovů
 • Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí
 • Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy
 • Redoxní reakce jako zdroj energie. Koroze
 • CHEMICKÉ VÝPOČTY

listopad

 • ZDROJE ENERGIE
 • NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 • Uhlí, ropa, zemní plyn, elektrárny v České republice, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 • Sluneční energie, energie větru, energie vody, geotermální energie, biomasa

prosinec

 • ORGANICKÁ CHEMIE
 • Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek, zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučenin
 • UHLOVODÍKY
 • Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

leden

 • NASYCENÉ UHLOVODÍKY (Alkany – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • NENASYCENÉ UHLOVODÍKY (Alkeny, Alkyny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

 2. POLOLETÍ

únor

 • AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (Areny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
 • HALOGEN DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

březen

 • DUSÍKATÉ DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • KYSLÍKATÉ DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

duben

 • PŘÍRODNÍ LÁTKY
 • CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ
 • CUKRY (SACHARIDY)
 • TUKY (LIPIDY)
 • BÍLKOVINY (PROTEINY)
 • NUKLEOVÉ KYSELINY
 • CHEMIE KOLEM NÁS
 • CHEMIE A VÝŽIVA
 • Potraviny, Složení potravy, výživová hodnota potravin, voda, konzervace potravin

květen

 • CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Hnojiva, pesticidy, alternativní metody v zemědělství
 • CHEMIE A ZDRAVÍ
 • Léčiva, přípravky osobní hygieny, přípravky pro čistotu v domácnosti
 • CHEMIE A PRŮMYSL
 • Makromolekulární látky (plasty, syntetická vlákna, kaučuky)
 • Biotechnologie

červen

 • NEBEZPEČÍ CHEMIE
 • Drogy, rozdělení drog, doping, havárie
 • CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • Znečištění životního prostředí, negativní účinky chemických látek
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět