CH9 – Ropa

zpět

Ropa

 

Ropa – je směs kapalných a částečně plynných uhlovodíků (sloučenin uhlíku a vodíku). Obsahuje však i další sloučeniny např. dusíku, kyslíku a síry.

 

Složení ropy je závislé na místě naleziště.

 

Nejčastěji bývá ropa hnědá až černá, olejovitá s typickým zápachem. Je ve vodě nerozpustná. Hoří čadivým plamenem.

Naleziště ropy bývají až 8 km pod zemským povrchem.

 

 

Při těžbě vyvěrá ropa pod tlakem nebo je čerpána. Nachází se v ložiscích spolu se zemním plynem. Přepravuje se ropovody a v tankerech.

 

 

V české republice se těží:

 • jih Moravy (Hodonínsko a Břeclavsko)
 • severní Morava (Krásná)

 

Nevýhody použití ropy:

 • nebezpečí vzniku požáru, při hoření vznik SO2, CO2
 • těžba, přeprava a skladování (riziko úniku a poškozením životního prostředí – např. ropné havárie)

 

Výhody použití ropy: 

 • dostupný zdroj
 • možnost přímého využití

 

ROPA

 • směs kapalných a plynných uhlovodíků
 • hnědá až černá, olejovitá, ve vodě nerozpustná, má nižší hustotu než voda
 • naleziště ropy – až 8 km pod zemským povrchem spolu se zemním plynem
 • přeprava – ropovody a v tankerech

 

PETROCHEMIE – zabývá se zpracováním a využitím ropy.

 

Ropa (zbavená vody a pevných nečistot) se zpracovává frakční destilací – rektifikací

V destilační koloně se v určitých rozmezích teploty varu oddělují jednoduché směsi uhlovodíků – tzv. frakce.

 

 

Ropa a produkty takto získané jsou hořlavé látky. Je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření při manipulaci s nimi.

 

Zpracovává se frakční destilací (v destilační koloně oddělují jednoduché směsi uhlovodíků – tzv. FRAKCE)

 • Do 30 °C plyn
 • 30°C – 100°C benzin
 • 100 °C – 180°C petrolej
 • 180 °C – 250°C plynový olej
 • 250°C – 360 °C mazut
 • Nad 360°C mazací oleje a asfalt

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to ropa?
 • Popiš její vlastnosti (barvu, viskozitu, rozpustnost, hustotu).
 • Kde se nacházejí naleziště ropy:
 • Jak se ropa přepravuje?
 • Jaký obor se zabývá zpracováním a využitím ropy?
 • Co je to frakční destilace? Co pomocí ní můžeme všechno získat (frakce)?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (těžba ropy): https://byznys.ihned.cz/c1-64102990-rusko-tezi-jako-o-zavod-produkce-ropy-zustava-na-postsovetskem-maximu-zasahnout-muze-opec

obrázek (těžba ropy): http://byznys.lidovky.cz/ceny-ropy-by-podle-sefa-rosnefti-mohly-klesnout-pod-60-dolaru-plw-/energetika.aspx?c=A141128_121002_energetika_mmu