CH8 – Bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

zpět

Bezkyslíkaté kyseliny

 

Bezkyslíkaté kyseliny – obsahují vodík a další nekovový prvek (často halogen). Neobsahují v molekule atomy kyslíku.

 

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

 

Název bezkyslíkatých kyselin se skládá z podstatného jména (kyselina) a přídavného jména (vznikne z názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem připojením zakončení -ová).

 

 

Známe například: 

  • kyselina chlorovodíková (solná) – HCl
  • kyselina fluorovodíková – HF
  • kyselina jodovodíková – HI
  • kyselina bromovodíková – HBr
  • kyselina sulfanová (sirovodíková) – H2S

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4