Chemie 8. ročník – zápisy

zpět

Zápisy do sešitů

Zde naleznete zápisy do sešitů. Jsou rozděleny podle probíraných témat.   

Proč červené rámečky? Žáci jsou na ně zvyklí. :o)    

 

 • Co nás čeká v 8. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

ÚVOD DO CHEMIE

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ

 • Chemické látky a směsi
 • Třídění směsí
 • Roztoky. Hmotnostní zlomek
 • Výpočet složení roztoků
 • Rozpustnost látek

Oddělování složek ze směsi

 • Oddělování složek ze směsi (souhrn)
 • Separace
 • Sedimentace
 • Destilace
 • Filtrace
 • Krystalizace
 • Odpařování
 • Extrakce
 • Sublimace
 • Chromatografie

VZDUCH A VODA

Vzduch

 • Vzduch a jeho složení
 • Vlastnosti, význam a využití
 • Vzduch a jeho znečištění
 • Vzduch 2

Voda

 • Voda a její vlastnosti
 • Druhy vod

POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK

ČÁSTICE LÁTEK

PRVKY

 • Chemické prvky
 • Periodická soustava prvků

CHEMICKÉ SLOUČENINY

CHEMICKÉ REAKCE

CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE

 • Chemické reakce
 • Zákon zachování hmotnosti
 • Chemické rovnice
 • Rozdělení chemických reakcí

CHEMICKÉ VÝPOČTY

 • Látkové množství
 • Molární hmotnost
 • Látková koncentrace
 • Výpočty z chemických vzorců
 • Výpočty z chemických rovnic

CHEMICKÉ PRVKY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ

NEKOVY

POLOKOVY

KOVY

Významné kovy

Alkalické kovy

Kovy alkalických zemin

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

 • Dvouprvkové sloučeniny (úvod)
 • Názvosloví anorganických sloučenin (úvod)
 • Halogenidy. Názvosloví halogenidů
 • Chlorid sodný
 • Oxidy 1. Oxidy 2
 • Oxidy. Názvosloví oxidů
 • Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxid siřičitý
 • Oxid vápenatý. Oxid křemičitý. Oxid hlinitý
 • Sulfidy

TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

 • Tříprvkové sloučeniny
 • Hydroxidy
 • Tříprvkové sloučeniny (úvod)
 • Hydroxidy. Názvosloví hydroxidů
 • Hydroxid sodný. Hydroxid draselný. Hydroxid vápenatý. Hydroxid amonný
 • Kyseliny. Rozdělení kyselin   Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny
 • Bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin
 • Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková
 • Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyslíkatých kyselin  Kyseliny. Kyslíkaté kyseliny
 • Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina uhličitá. Kyselina trihydrogenfosforečná

KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 3 – chemie], [obr. 285 – ve výstavbě]