Chemie 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

 

PRVKY KTERÉ BUDETE / MÁTE ZNÁT H, C, O, N, K, F, Cl, Br, I, At, Au, AgPtCu, Fe, Al, P, S, Zn, Na, Li, Ca, Ba, Pb, Co, Mn, Mg, B, Si, Be, Ni, Te, Rb, Cs, Fr, Sr, Os, Zr …..

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám nejprve do EduPage (na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

 

  2021-11-25 UČIVO – (21)

  2021-11-22 UČIVO – (20)


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-18 UČIVO – (19)

  2021-11-15  UČIVO – (18)

  2021-11-11  UČIVO – (17)

  2021-11-08  UČIVO – (16) – opakování hmotnostní zlomek, oddělování složek směsi, písemka (hmotnostní zlomek)

  2021-11-04  UČIVO – (15) – oddělování složek ze směsí

  2021-11-01  UČIVO – (14) – test: opakování, hmotnostní zlomek

  2021-10-28  Vznik Československa 

  2021-10-25  (13) soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (15.ročník)

  2021-10-21  UČIVO –(12) + online – 10MIN – prvky, oddělování složek ze směsí

  2021-10-18  UČIVO –(11) + online – počítáme složení roztoků,  oddělování složek ze směsí, DÚ: učebnice str. 28 / cv. 4,5,6 (zezadu do sešitu)

  2021-10-14  UČIVO –(10) + online – počítáme složení roztoků, hmotnostní zlomek

  2021-10-11 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA + FINANČNÍ GRAMOTNOST

  2021-10-07  UČIVO –(9) + online – třídění různorodých směsí, roztoky, rozpustnost látek

  2021-10-04  UČIVO –(8)CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ, rozlišujeme chemické látky a směsi, třídění směsí, třídění stejnorodých směsí, třídění různorodých směsí, DÚ: výpisek str. 13 / třídění stejnorodých a různorodých směsí, naučit prvky Mn, Mg, B, Si, Be

  2021-09-30  UČIVO –(7) – PÍSEMKA (úvod do chemie, str. 4-11, např. definice chemie, jak vznikla chemie, význam chemie, zjišťování vlastností látek, pozorování, kvantitativní / kvalitativní, nebezpečnost CHL, měření, pokusy, chemický a fyzikální děj), DÚ: naučit prvky Li, Ca, Ba, Pb, Co

  2021-09-27  UČIVO –(6) – Měření vlastností látek, chemický pokus, fyzikální a chemický děj, DÚ: naučit prvky Al, P, S, Zn, Na

  2021-09-23  UČIVO –(5) – pozorování vlastností látek (pokračování), první pomoc, DÚ: str. 8 výpisek – první pomoc

  2021-09-20  UČIVO – (4) – 10MIN – prvky, význam chemie, zjišťování vlastností látek, pozorování vlastností látek

  2021-09-16  UČIVO – PROJEKTOVÝ DEN (AJ RODILÝ MLUVČÍ)

  2021-09-13  UČIVO – (3) – Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, Jak vznikla chemie, její počátky, alchymie, význam chemie, chemici, zneužití chemei, DÚ: naučit prvky Fe, Cu, Ag, Au, Pt

  2021-09-09  UČIVO – (2)ÚVOD DO CHEMIE. Jak vznikla chemie – Co je to chemie, proč se chemii učíme, chemie a vědní obory související s chemií, přírodní vědy, Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, DÚ: Vyberte jeden z oborů chemie a vyhledejte čím se zabývá, cca 1-2 věty (termín 13.09.2021), naučit prvky Cl, F, Br, I, At

  2020-09-06   UČIVO – (1)Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, první pomoc, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín: 9.9.2021), naučit prvky C, N, H, O, K

  2021-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2021-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000001], [GIF_000007]