Chemie 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

PRVKY KTERÉ BUDETE / MÁTE ZNÁT H, C, O, N, K, F, Cl, Br, I, At, Au, AgPtCu, Fe, Al, P, S, Zn, Na, Li, Ca, Ba, Pb, Co, Mn, Mg, B, Si, Be, Ni, Te, Rb, Cs, Fr, Sr, Os, Zr, Se, Sb, Ge, As, …..

 

 

  2022-05-30 (64)  UČIVO –

  2022-05-26 (63)  UČIVO –

  2022-05-23 (62)  UČIVO –

  2022-05-19 (61)  UČIVO – neutralizace, DÚ: výpisek str. 76 / využití neutralizace v každodenním životě

  2022-05-16 (60)  UČIVO – názvosloví kyselin + PL

  2022-05-12 (59)  UČIVO – kyslíkaté kyseliny, kyselost a zásaditost

  2022-05-09 (58)  UČIVO – kyslíkaté kyseliny, DÚ: str. 72 / výpisek H2CO3, H3PO4

  2022-05-05 (57)  UČIVO – názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin

  2022-05-02 (56)  UČIVO – Kyseliny úvod, bezkyslíkaté kyseliny – HCl, HF, DÚ: dokončit referát

  2022-04-28 (55)  UČIVO –Kyseliny – vyhledávání a interpretace dat

  2022-04-25 (54)  UČIVO – Tříprvkové sloučeniny, hydroxidy, DÚ: rozmyslet a vybrat kyselinu (anorganická kyselina, kdo nemá mobil vytisknout nebo vypsat informace, nebo vzít literaturu)

  2022-04-21 (53)  UČIVO – oxidy a sulfidy


3/4 (2021-04-20)


  2022-04-18  Velikonoční pondělí

  2022-04-14  Velikonoční prázdniny

  2022-04-11 (52)  UČIVO – Dvouprvkové sloučeniny

  2022-04-07 (51)  UČIVO – Kovy alkalických zemin – prezentace, zápis, polokovy – pracovní list

  2022-04-04 (50)  UČIVO – alkalické kovy, pracovní list polokovy

  2022-04-31 (49)  UČIVO – kovy, periodická soustava prvků

  2022-03-28 (48)  UČIVO – opakování kovy – PL, DÚ: dokončit PL

  2022-03-24 (47)  UČIVO – kovy opakování, DÚ: PL cv. 17

  2022-03-21 (46)  UČIVO – železo, měď

  2022-03-18 (45) UČIVO – opakování názvosloví

  2022-03-14 (44)  UČIVO – kovy, dělení

  2022-03-10 (43) UČIVO – názvosloví oxidů a sulfidů, DÚ: dokončit PL oxidy a sulfidy

  2022-03-07  1. pomoc do škol

  2022-03-03 (42) UČIVO – fosfor, polokovy – křemík, Test: názvosloví halogenidy

  2022-02-28 (41) UČIVO – opakování názvosloví halogenidů, dusík, uhlík, Písemná práce: dusík, uhlík

  2022-02-24 (40) UČIVO – síra, fosfor

  2022-02-21 (39) UČIVO – halogeny, síra, písemka (vodík, kyslík)

  2022-02-17 Jarní prázdniny

  2022-02-14 Jarní prázdniny

  2022-02-10 (38) dist. UČIVO – halogeny

  2022-02-07 (37) dist. UČIVO – dusík, uhlík

  2022-02-03 (36) UČIVO – dusík

  2022-01-31 Pololetní vysvědčení – kyslík, názvosloví halogenidů

  2022-01-27 (35) UČIVO – vodík, kyslík


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-24 (34) UČIVO – dělení chemických prvků, nekovy

  2022-01-20 (33) UČIVO – chemické reakce

  2022-01-17 (32) UČIVO – chemické reakce, poznáváme složení látek – PL

  2022-01-13 (31) UČIVO – opakování, poznáváme složení látek, chemické reakce, písemka (poznáváme složení látek)

  2022-01-10 (30) UČIVO – chemické reakce

  2022-01-06 (29) UČIVO – určování chemické vazby

  2022-01-03 (28) UČIVO – prvky, sloučeniny, periodická soustava prvků, DÚ: nakreslit obrázky učebnice str. 34 (vznik molekuly vodíku a chloru)


ROK 2022


  2021-12-30  Vánoční prázdniny

  2021-12-27  Vánoční prázdniny

  2021-12-23  Vánoční prázdniny

  2021-12-20 (27) UČIVO – chemické prvky

  2021-12-16 (26)UČIVO –  atom, písemka (voda)

  2021-12-13 (25) UČIVO – voda, test (prvky + tabulka)

  2021-12-09 (24) UČIVO – voda, koloběh vody v přírodě, písemka (vzduch)

  2021-12-06 (23) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu

  2021-12-02 (22) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – FILTRACE

  2021-11-29 (21) UČIVO – voda

  2021-11-25 (20) UČIVO – voda a vzduch, písemka (oddělování složek směsi), DÚ: Vyhledejte a vypište kde jsou v ČR místa s největším znečištěním vzduchu. Pokud najdete velkého znečišťovatele v dané oblasti, uveďte ho.

  2021-11-22 (19) UČIVO – voda a vzduch, DÚ: vypište z učebnice využití kyslíku, dusíku a vzácných plynů, str. 24


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-18 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ – Sdílená laboratoř – GBJ Ivančice

  2021-11-15 (18) UČIVO – oddělování složek směsi, vzduch

  2021-11-11 (17) UČIVO – oddělování složek směsi

  2021-11-08 (16) UČIVO – opakování hmotnostní zlomek, oddělování složek směsi, písemka (hmotnostní zlomek – výpočty)

  2021-11-04 (15) UČIVO – oddělování složek ze směsí

  2021-11-01 (14) UČIVO – test: opakování, hmotnostní zlomek

  2021-10-28  Vznik Československa 

  2021-10-25 (13) soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (15.ročník)

  2021-10-21 (12) + online UČIVO – 10MIN – prvky, oddělování složek ze směsí

  2021-10-18 (11) + online UČIVO – počítáme složení roztoků,  oddělování složek ze směsí, DÚ: učebnice str. 28 / cv. 4,5,6 (zezadu do sešitu)

  2021-10-14 (10) + online UČIVO – počítáme složení roztoků, hmotnostní zlomek

  2021-10-11 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA + FINANČNÍ GRAMOTNOST

  2021-10-07 (9) + online UČIVO – třídění různorodých směsí, roztoky, rozpustnost látek

  2021-10-04 (8) UČIVO – – CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ, rozlišujeme chemické látky a směsi, třídění směsí, třídění stejnorodých směsí, třídění různorodých směsí, DÚ: výpisek str. 13 / třídění stejnorodých a různorodých směsí, naučit prvky Mn, Mg, B, Si, Be

  2021-09-30 (7) UČIVO –- PÍSEMKA (úvod do chemie, str. 4-11, např. definice chemie, jak vznikla chemie, význam chemie, zjišťování vlastností látek, pozorování, kvantitativní / kvalitativní, nebezpečnost CHL, měření, pokusy, chemický a fyzikální děj), DÚ: naučit prvky Li, Ca, Ba, Pb, Co

  2021-09-27 (6) UČIVO –- Měření vlastností látek, chemický pokus, fyzikální a chemický děj, DÚ: naučit prvky Al, P, S, Zn, Na

  2021-09-23 (5) UČIVO –- pozorování vlastností látek (pokračování), první pomoc, DÚ: str. 8 výpisek – první pomoc

  2021-09-20 (4) UČIVO –  – 10MIN – prvky, význam chemie, zjišťování vlastností látek, pozorování vlastností látek

  2021-09-16  PROJEKTOVÝ DEN (AJ RODILÝ MLUVČÍ)

  2021-09-13 (3) UČIVO –  – Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, Jak vznikla chemie, její počátky, alchymie, význam chemie, chemici, zneužití chemei, DÚ: naučit prvky Fe, Cu, Ag, Au, Pt

  2021-09-09 (2) UČIVO –  – ÚVOD DO CHEMIE. Jak vznikla chemie – Co je to chemie, proč se chemii učíme, chemie a vědní obory související s chemií, přírodní vědy, Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, DÚ: Vyberte jeden z oborů chemie a vyhledejte čím se zabývá, cca 1-2 věty (termín 13.09.2021), naučit prvky Cl, F, Br, I, At

  2020-09-06 (1) UČIVO –  – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, první pomoc, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (termín: 9.9.2021), naučit prvky C, N, H, O, K

  2021-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2021-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000001], [GIF_000007]