Chemie 8. ročník – prezentace

zpět

Prezentace používané pro výuku    

 

ÚVOD DO CHEMIE

 • Co je chemie
 • Jak vznikla chemie
 • Látky a tělesa
 • Zjišťování vlastností látek
 • (1.) Pozorování vlastností látek
 • Nebezpečnost chemických látek
 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • První pomoc
 • (2.) Měření vlastností látek
 • (3.) Chemický pokus (experiment)

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ

Oddělování složek ze směsi

VZDUCH A VODA

Vzduch

 • Vzduch a jeho složení
 • Vzduch a jeho znečištění
 • Vzduch 1
 • Vlastnosti, význam a využití
 • Vzduch 2

Voda

 • Voda a její vlastnosti
 • Druhy vod
 • Voda

POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK

ČÁSTICE LÁTEK

PRVKY

CHEMICKÉ SLOUČENINY

CHEMICKÉ REAKCE

CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE

CHEMICKÉ VÝPOČTY

 • Látkové množství
 • Molární hmotnost
 • Látková koncentrace
 • Chemické výpočty
 • Výpočty z chemických vzorců
 • Výpočty z chemických rovnic

CHEMICKÉ PRVKY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ

NEKOVY

POLOKOVY

KOVY

Významné kovy

Alkalické kovy

 • Alkalické kovy (souhrn)

Kovy alkalických zemin

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [obr. 227 – panáček coming soon]