CH8 – Chemické rovnice

zpět

Chemické rovnice

 

Chemická reakce – je děj, při kterém z výchozích chemických látek (reaktantů) vznikají jiné chemické látky (produkty).

Chemická rovnice – je zápis chemické reakce vyjádřený značkami a vzorci chemických látek.

 

Rovnice jsou zapisovány ustáleným způsobem:

  • reaktanty → produkty
  • uhlík + kyslík → oxid uhličitý
  • C + O2 → CO2
  • Čteme: Reakcí uhlíku s kyslíkem vzniká oxid uhličitý

 

Úprava chemických rovnic

 

  • chemické rovnice zapíšeme pomocí značek a vzorců (reaktanty → produkty)
  • protože ze zákona o zachování hmotnosti vyplývá, že počet atomů reaktantů je stejný jako počet atomů produktů, musíme rovnici vyrovnat pomocí tzv. stechiometrických koeficientů, které udávají počty reagujících atomů či molekul. Píšeme je velkými číslicemi před prvek nebo sloučeninu.

 

Příklad:

Máme zapsat chemickou rovnici rozkladu vody, jejímiž produkty jsou vodík a kyslík, které tvoří dvouatomové molekuly.

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4