CH8 – Chemické sloučeniny

zpět

Chemické sloučeniny

Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny.

 

Prvky – se nazývají látky, které jsou tvořeny stejnými atomy.

Sloučeniny – se nazývají látky které jsou složeny z molekul tvořených atomy různých prvků.

 

Molekula kyslíku obsahuje dva identické atomy, je to prvek

Molekula amoniaku obsahuje jeden atom dusíku a tři atomy vodíku, je to sloučenina

 

Sloučenina je vždy tvořena molekulami.

Např. sloučenina H2O – voda – vzniká sloučením atomů vodíku a kyslíku.

 

Rozdělení chemických sloučenin:

Podle původu:

  • anorganické (např. voda, oxid uhličitý, kyselina sírová,…)
  • organické (např. bílkoviny, líh, vitaminy,…)

 

Podle počtu sloučených prvků:

  • dvouprvkové (NaCl, CO2, H2O,…)
  • tříprvkové (H2SO4, NaOH, H2CO3,…)
  • víceprvkové (NaHCO3,…)

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4