CH8 – Chlorid sodný

zpět

Chlorid sodný (NaCl)

 

Chlorid sodný neboli sůl kamenná je nejznámějším halogenidem a je významnou chemickou surovinou a důležitou složkou lidské potravy.

 

 

Výskyt:

 • nejvíce je ho v mořské vodě (cca 2,7%)
 • extrémním příkladem jsou vody Mrtvého moře, kde celkový obsah solí dosahuje hodnot až 35 %
 • v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná
 • pevný, krystalický, chlorid sodný se nalézá v oblastech, kde došlo k vysušení např. moře
 • ložiska soli jsou např. v Polsku, USA nebo Německu

 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý nebo bílý, průhledný, skelně lesklý
 • krystalická
 • dobře rozpustná ve vodě
 • roztok chloridu sodného vede elektrický proud
 • je nezbytný pro život člověka (cca 5 – 10 g denně), jeho nedostatek způsobuje křeče svalstva, bezvědomí popř. i smrt, přílišné solení je také škodlivé např. zvýšení krevního tlaku

 

Použití:

 • potravinářský a chemický průmysl
 • potravinářský název je kuchyňská sůl (pro přípravu pokrmů, konzervování masa a zelenin)
 • 97% se spotřebuje k výrobě chloru a dalších chemických látek (např. hydroxid sodný)
 • posyp v zimním období (směs soli a sněhu nebo ledu má nízkou teplotu tuhnutí cca -10°C a nižší), velké množství v okolní půdě zhoršuje životní podmínky rostlin a zhoršuje kvalitu vody
 • zdravotnictví (0,9% roztok tzv. fyziologický roztok)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (Krystal halitu – NaCl): Autor: Aram Dulyan (User:Aramgutang) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=478111

obrázek (chlorid sodný – vzhled): Autor: Ondřej Mangl – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2899674

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_sodn%C3%BD