CH8 – Dusík

zpět

Dusík – N

Cizojazyčné názvy lat. Nitrogenium
Skupina, perioda 15. skupina, 2. perioda
Chemická skupina Nekovy

V druhé polovině 18. století byla objevena složka vzduchu, která nepodporuje hoření ani dýchání. Tento plyn popsal jako první Němec Carl Wilhelm Scheele v roce 1777 a Francouz Antoine Lavoisier ho pojmenoval jako azote.

 

kapalný dusík

 

Výskyt:

 • v elementární podobě  tvoří totiž 78 % (objemových) zemské atmosféry
 •  vázaný se nachází ve sloučeninách – amoniak , oxid dusný, oxid dusnatý, kyselina dusičná, kyselina dusitá aj.
 • patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty ( rostliny ho přijímají kvůli svému růstu, živočichové ho využívají k tvorbě bílkovin)

 

Vlastnosti:

 • inertní plyn
 • bezbarvý, bez chuti a zápachu
 • netoxický, nehořlavý
 • v atmosféře tvořen dvouatomovými molekulami N2

 

Použití:

 • plynný – inertní atmosféra při výrobách, kde hrozí nebezpečí výbuchu
 • kapalný – u kryogenních procesů (např. uchovávání tkání nebo spermií a vajíček)
 • průmyslová hnojiva – amoniak (NH3), dusičnan amonný (NH4NO3), močovina ((NH2)2CO)
 • výroba výbušnin
 • přepravuje se stlačený v ocelových lahvích (označených zeleným pruhem)

 

Příprava a výroba:

 • laboratorní příprava (tepelný rozklad NH4NO—> 2 H2O + N2)
 • průmyslová výroba (frakční destilace kapalného vzduchu)

 

Schéma koloběhu dusíku

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk

Tekutý dusík: Autor: Cory Doctorow aka gruntzoki on Flickr – http://www.flickr.com/photos/doctorow/2288526230/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8848989

Schéma koloběhu dusíku: Autor: translated by Michal Maňas, based on image by Johann Dréo (User:Nojhan) – Image:Cycle azote fr.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1387880