CH8 – Dvouprvkové sloučeniny (úvod)

zpět

Dvouprvkové sloučeniny (úvod)

 

V chemii jste se už seznámili s několika chemickými sloučeninami (např. vodou (H2O), peroxidem vodíku (H2O2), oxidem uhličitým (CO2) aj. Tyto sloučeniny se vyskytují převážně v neživé přírodě.

Jsou označovány jako anorganické sloučeniny.

 

Chemické sloučeniny mohou být ze dvou nebo více prvků.

Dvouprvkové sloučeniny jsou nejjednodušší.

 

Dvouprvkové sloučeniny jsou např.:
  • oxidy (sloučeniny kyslíku s dalším prvkem – CO, CO2)
  • halogenidy (sloučeniny halogenu s dalším prvkem – NaCl)
  • sulfidy (sloučeniny síry s dalším prvkem – ZnS)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4