CH8 – Železo

zpět

Železo – Fe

Cizojazyčné názvy lat. Ferrum
Skupina, perioda 8. skupina, 4. perioda
Chemická skupina Přechodné kovy

Železné kuličky staré 6000 let, které se nachází v přírodě, jsou meteoritického původu. První železo vzniklé činností člověka, které bylo možno opracovávat kovářským způsobem, je houbovité železo, které vzniklo nízkoteplotní redukcí železné rudy v zkujňovacím ohništi. 

 

 

Výskyt:

 • druhý nejrozšířenější kov na Zemi
 • v přírodě v mnoha rudách např. hematit (krevel) Fe2O3magnetit (magnetovec) Fe3O4limonit (hnědel) Fe2O3 · x H2O, pyrit FeSaj.
 • železo patří mezi tzv. mikrobiogenní prvky, v lidském těle se nachází asi 3–4 gramy železa z toho 65–70 % se nachází v molekulách hemoglobinu

 

 

 

 

Vlastnosti:

 • světle šedý až bílý a stříbrolesklý feromagnetický kov
 • málo odolný, podléhá korozi
 • kujný a tažný
 • základní složkou oceli
 • slučuje se s kyslíkem i s dalšími nekovy
 • rozpouští se v kyselinách

 

Použití:

 • čisté železo např. jádra elektromagnetů
 • ve vysoké peci se ze železných rud za přítomnosti koksu a vápence vyrábí surové železo
 • to se dále zpracovává na litinu a ocel (slitiny Fe + C)
 • litina – kotle, radiátory, vagóny
 • ocel – je pružnější a pevnější než litina, různé druhy, např. ocel nástrojová, chirurgická, nerezavějící

 

Výroba:

 

DOPSAT popis dějů v peci

 

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo#cite_note-Chemie_prvk.C5.AF_II_s._1324-7

Čisté železo: Autor: Tomihahndorf – Foto aus meiner Elementesammlung, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1743690

Hematit – Krevel: Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340268

Pyrit: Autor: Původně soubor načetl Fir0002 na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=300032

Magnetit – Magnetovec: Autor: Density – photo by Density, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=269805

Limonit – Hnědel: Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340262

Schéma vysoké pece: Autor: Robert Blazek, Pezinok, Slovakia – Private, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191529

Chemie prvků II (viz literatura), strana 1324