CH8 – Zinek

zpět

Zinek – Zn

Cizojazyčné názvy lat. Zincum
Skupina, perioda 12. skupina, 4. perioda
Chemická skupina Přechodné kovy

Měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku. První použití zinku lze datovat ve starověku, kdy se používal ve slitině s mědí jako mosaz a to již ve starověkém Egyptě okolo roku 1400 př. n. l. nebo Homérově době. Čistý zinek se podařilo pravděpodobně poprvé připravit ve 13. století v Indii.

 

 

Výskyt:

 • v zemské kůře je zinek poměrně bohatě zastoupen
 • v přírodě ve formě nerostu sfaleritu (ZnS), smithsonit (ZnCO3), zinkit (ZnO), franklinit ((Zn, Mn)O.Fe2O3) aj.
 • jeho přítomnost v potravě je nezbytná pro správný vývoj organismu (nezbytný pro správné fungování řady enzymatických systémů)

 

  

 

Vlastnosti:

 •  modrobílý kovový prvek se silným leskem (lesk na vzduchu ztrácí)
 • snadno tavitelný
 • na vzduchu stálý

 

Použití:

 • jako povrchová ochrana proti korozi železa (pozinkovaný plech)
 • výroba baterií a monočlánků
 • výroba slitin (mosaz)
 • výroba barviv (nátěrové barvy)
 • mince (zejména za válečných období) 

 

  

 

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek

zinc, purity 99.995 %, left: a crystaline fragment of an ingot, right: sublimeddendritic, and a 1 cm3 zinc cube for comparison: Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11660410

Sfalerit – ZnS: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94954

Smithsonit – ZnCO3: Autor: Trec lit – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2261726

Zinkit – ZnO: Autor: JA.Davidson – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2093541

Střecha pokrytá pozinkovaným plechem: Autor: Pko – Vlastní dílo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=702325

Parapet pokrytý pozinkovaným plechem: Autor: I, Dehio, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2309569

https://www.lovecpokladu.cz/detail-mince?id=1173#