CH9 – Alkoholy a (názvosloví, dělení). Fenoly

zpět

Alkoholy 

 

Alkoholy – jsou deriváty uhlovodíků (kromě arenů) které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinou -OH.

 

Názvosloví alkoholů

 

  • systematický název je jednoslovný
  • skládá se z názvu uhlovodíku a zakončení -ol (např. methanol)
  • název je také možné vytvořit z názvu uhlovodíkového zbytku a slova alkohol (např. methylalkohol)
  • pod molekula alkoholu obsahuje více hydroxylových skupin, musíme před zakončení -ol dát čísla atomů uhlíků na kterých jsou skupiny -OH vázány (např. propan-1,2,3-ol)

 

Příklad1: Tvorba vzorce alkoholu z jeho názvu.

 

 

Příklad2: Tvorba názvu alkoholu z jeho vzorce.

 

 

Dělení alkoholů

 

Podle počtu skupin -OH v molekule alkoholy dělíme na:

  • jednosytné (obsahují jednu -OH skupinu, např. methanol CH3OH)
  • vícesytné (obsahují více -OH skupin, např. ethan-1,2-diol  )

 

Fenoly

 

Fenoly – jsou deriváty uhlovodíků které obsahují hydroxylovou skupinou -OH vázanou na benzenové jádro (např. fenol).

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5