CH9 – Alternativní metody v zemědělství

zpět

Alternativní metody v zemědělství

 

Integrovaná produkce rostlin

 

 • základem je udržení resp. zlepšení půdní úrodnosti a životního prostředí
 • upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření
 • je zde omezováno používání chemických prostředků

 

IPZ – kontrolovaná zelenina (pěstovaná ekologicky přijatelnou metodou)

 

Ekologické zemědělství

 

 • nepoužívá průmyslová hnojiva a obvykle používané pesticidy
 • využívá organická hnojiva (hnůj, kompost, zelené hnojení)
 • prioritou je kvalita ne množství produkce

 

 • ekologicky hospodařící farmy jsou pravidelně a pečlivě kontrolovány
 • tyto produkty se označují jako biopatraviny – logo „BIO“

 

 

Alternativní metody v zemědělství:

 • integrovaná produkce rostlin – upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření, je omezováno používání chemických prostředků
 • ekologické zemědělství – nepoužívá průmyslová hnojiva a obvykle používané pesticidy ale organická hnojiva (hnůj, kompost, zelené hnojení), prioritou je kvalita ne množství produkce

 

Na co umět odpovědět:

 • Jaké znáš alternativní metody v zemědělství?
 • Co je to ekologické zemědělství?
 • Co je to integrovaná produkce rostlin?

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[obr. 81 – IPZ] znak – integrovaná produkce zeleniny [cit. 2018-08-14]. In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 90. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 82 – Bio] znak – produkt ekologického zemědělství [cit. 2018-08-14]. In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 90. ISBN 978-80-7289-674-5