CH9 – Areny. Názvosloví arenů. Fyzikální a chemické vlastnosti arenů

zpět

Areny

 

Areny – uhlovodíky odvozené od základního aromatického uhlovodíku benzenu.

 

Názvosloví arenů

 

 • je založeno na triviálních názvech základních aromatických sloučenin (např. benzen, toluen, naftalen)

 

Benzen:

 • má zvláštní strukturu
 • obsahuje šest atomů uhlíku uspořádaných do cyklu (kruhu)
 • uhlíkové atomy jako by měly 1,5 násobnou vazbuvyjadřuje se kroužkem uvnitř šestičlenného cyklu

 

 

Fyzikální vlastnosti arenů

 • jsou stabilnější než jim odpovídající cykloalkeny
 • jsou kapaliny (např. benzen, toluen, xyleny – 1 benzenové jádro) nebo pevné látky (např. naftalen, fenanthren – více benzenových jader)
 • mají svůj charakteristický zápach (odtud původní název aromatické sloučeniny)
 • teploty tání a varu se zvyšují společně s jejich rostoucí molekulovou hmotností
 • některé z nich patří mezi karcinogenní látky

 

Chemické vlastnosti arenů

 • jsou hořlavé
 • hoří čadivým plamenem
 • jsou jedovaté
 • většina patří mezi hořlaviny, látky zdraví nebezpečné, nebezpečné pro životní prostředí
 • hlavním zdrojem aromatických uhlovodíků je ropa a černouhelný dehet

 

 

Typickou reakcí arenů jsou elektrofilní substituce SEpři kterých se zachovává jejich aromatický charakter. Areny však mohou podléhat také adicím či oxidacím.

např.     

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/aromaticke-uhlovodiky