CH9 – Bílkoviny

zpět

Bílkoviny (Proteiny)

 

Bílkoviny neboli proteiny mají zásadní význam pro život (tvoří těla organizmů a regulují děje, které v nich probíhají).

 

Bílkoviny vytvářejí tzv. makromolekuly (vznikají vazbou mnoha molekul 20 různých aminokyselin).

Jednotlivé aminokyseliny jsou spojeny peptidickou vazbou.

Bílkoviny obsahují vázané atomy C, H, O, N někdy S, P, I.

 

Živočichové – získávají bílkoviny z potravy.

Rostliny – vytvářejí bílkoviny z produktů fotosyntézy a dusíkatých látek získaných z půdy.

 

Vyjimky:

Pouze bobovité rostliny dokážou využívat vzdušný kyslík. 

Masožravé rostliny získávají dusík i z těl živočichů

 

 

Bílkoviny (Proteiny) jsou makromolekulární látky složené z 20 aminokyselin spojených peptidickou vazbou. Obsahují atomy C, H, O, N někdy S, P, I.

 

Živočichové – je přijímají v potravě.

Rostliny  – vytvářejí je z produktů fotosyntézy a dusíku.

 

Vlastnosti bílkovin

 

 • většina rozpustná ve vodě
 • tzv. denaturace bílkovin (dochází k trvalé změně struktury bílkoviny, nezvratný proces, za zvýšené teploty nebo v přítomnosti chem. látek), může vést k vážným následkům (až smrt)

 

Bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou potravy živočichů (nejsou schopni vytvářet bílkoviny z minerálních látek).

 

 • Rostlinné bílkoviny – nejvíce bílkovin obsahují luštěniny, obilniny a brambory.
 • Živočišné bílkoviny –  zdrojem jsou hlavně maso, vejce, mléko a mléčné výrobky.

 

Při trávení (v živočišném organizmu) dochází k rozkladu bílkovin na jednodušší látky (např. aminokyseliny). Z těch poté organizmus vytváří vlastní bílkoviny jiného složení (každý druh organizmu vytváří bílkoviny charakteristického složení).

Základní význam pro tvorbu bílkovin mají nukleové kyseliny.

Bílkoviny jsou nezbytné k růstu organizmu a k obnovování buněk.

 

 

Bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou potravy živočichů (nejsou schopni je vytvářet).

 

 • Rostlinné bílkoviny – nejvíce bílkovin obsahují luštěniny, obilniny a brambory.
 • Živočišné bílkoviny –  zdrojem jsou hlavně maso, vejce, mléko a mléčné výrobky.

 

Bílkoviny jsou nezbytné k růstu organizmu a k obnovování buněk.

 

Na co umět odpovědět:

 • Co jsou bílkoviny, z čeho jsou složeny?
 • Jak bílkoviny přijímají živočichové? Jak bílkoviny vytváří rostliny?
 • Proč jsou bílkoviny nepostradatelnou složkou potravy živočichů?
 • Jaké jsou zdroje rostlinných bílkovin? Jaké jsou zdroje živočišných bílkovin?
 • K čemu jsou bílkoviny nezbytné?

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5