CH9 – Biogenní prvky

zpět

Biogenní prvky

 

BIOGENNÍ PRVKY

Biogenní prvky – jsou prvky obsažené ve sloučeninách, které tvoří těla organismů.

Dělení:

  • makrobiogenní prvky (99% hmotnosti těl organismů)

              * ve velkém množství (C, H, O, N, S, P)

               * v menším množství (Na, K, Mg, Ca, Cl)

  • mikrobiogenní prvky (v nepatrném množství v organizmech) (Fe, Si, F, Zn, Se, I)

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Co jsou to biogenních prvky?
  • Popsat rozdělení biogenních prvků a uvést příklady.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 3 – umístění biogenních prvků v PSP]  In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 70. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2018-08-30].