CH9 – Biomasa

zpět

Biomasa

 

Biomasa – je organická hmota (např. dřevo, sláma, zemědělské zbytky, komunální odpad, produkty vzniklé z čističek). Biomasa je buď zbytková nebo cíleně pěstovaná.

 

 

Využití:

  • spalováním biomasy lze získat teplo a elektřinu
  • chemickými procesy z ní lze vyrobit příměsi do pohonných hmot (dřevěný líh, bionafta)
  • biologickými procesy (kvašení, kompostování) z ní lze vyrobit např. biolíh

 

Nevýhody použití:

  • možnost využití půdy pro jiné než zemědělské účely
  • pokud je biomasa spalována spolu s uhlím vzniká popel a emise škodlivých látek

 

Výhody použití:

  • obnovitelný zdroj energie

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

obrázek (Zdroje biomasy): Autor: Původně soubor načetl Antonín Slejška na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Biom.czTranslation: Antonín SlejškaNa Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel Sevela.p pomocí nástroje CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8922658