CH9 – Chemické reakce (opakování)

zpět

Chemické reakce (opakování)

Opakování učiva 8. ročníku

 

Chemické reakce

Zákon zachování hmotnosti

Chemické rovnice

Rozdělení chemických reakcí

Látkové množství

Molární hmotnost

Látková koncentrace

Výpočty z chemických vzorců

Výpočty z chemických rovnic

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4