CH9 – Cukry

zpět

Cukry (Sacharidy)

 

Molekuly sacharidů obsahují atomy C, H, O.

Molekuly sacharidů vždy obsahují:

 • 1 karbonylovou skupinu (-COOH)
 • několik hydroxylových skupin (-OH)

 

 

Dělení:

 • monosacharidy (např. glukóza, fruktóza)
 • disacharidy (např. sacharóza, laktóza, maltóza)
 • polysacharidy (např. škrob, glykogen, celulóza)

 

glukóza, sacharóza, amylóza (složka škrobu)

 

 • Rostliny vytvářejí sacharidy při fotosyntéze 
 • Živočichové přijímají sacharidy v potravě
 • Člověk využívá sacharidy i v průmyslové výrobě

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak se jinak říká cukrům?
 • Co obsahují molekuly sacharidů?
 • Jak se sacharidy dělí, uvést vždy příklad cukru.
 • Vysvětlit vztah mezi cukry a rostlinami, živočichy, člověkem.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 4 – sacharóza] Structure of sucrose (saccharose) [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2951918, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharóza

[obr. 5 – glukóza]

[obr. 6 – škrob, amylóza] amylóza, složka škrobu [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052232, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Škrob